Hør episoden her, eller på en podcastapp på mobilen:

I 2020 ble kommunene Sandøy, Haram, Ørskog, Skodje og Ålesund slått sammen til nye Ålesund kommune. Nå jobber de sammen med nabokommunen Sula og Giske for å lage en ny klima-, areal- og transportplan. Regionen er den første i Norge til å gjennomføre en bærekraftsanalyse basert på indikatorer utviklet av FN, og nå vil de ta steget videre med en såkalt "digital tvilling" i samarbeid med forskning og næringsliv.

Dette er en digital versjon av kommunen, basert på ulike kartlag og store mengder data som presenteres visuelt som et slags dataspill i 3D. Her finnes gater, bygninger, hav og bekker – og alt annet kommunen og forskerne mener bør være med for å skape en nyttig modell som kan brukes til å simulere effekter av ulike valg og endringer.

− Folk får lettere en felles problemforståelse gjennom visuelle bilder enn å måtte lese seg gjennom lange, tunge dokumenter, sier Bente Glomset Vikhagen, konstituert kommunedirektør.

Lettere å forstå komplekse problemer

Hun tror at den digitale tvillingen skal gjøre det raskere og mer effektivt å utnytte tilgjengelige data for å se effekten av ulike valg, og mye lettere for saksbehandlere, politikere og innbyggere å sette seg inn i scenarioene.

Med seg i denne episoden har hun prosjektleder og kommunens egen "framtidsnavigatør", Anne-Lise Sagen Major, og førsteamanuensis Dina Margrethe Aspen fra NTNU i Ålesund.

Arbeidet er organisert i prosjektet Smartplan, som startet i fjor og avsluttes i 2023 og er finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektet skal utvikle et datadrevet beslutningsstøtteverktøy for bærekraftig samfunnsutvikling i samskapende planprosesser. I tillegg til kommunen og NTNU, deltar også Høgskulen i Volda, Møre og Romsdal fylkeskommune og Offshore Simulator Centre/Augment City i arbeidet.

Dette hører du om i denne episoden
Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for kommuner som skal kutte utslipp av klimagasser og jobbe med klimatilpasning.