Hør episoden her, eller på en podcastapp på mobilen:

Bjørnafjorden kommune har satt som mål at de skal være et nullutslippssamfunn i 2030. For å lykkes med det, må også det lokale næringslivet gjennom en stor omstilling. Kommunen jobber nå med å hjelpe bedriftene på vei.

Prosjektet "Grøn Bjørnafjord" skal vare i tre år. Her får de mest ivrige bedriftene hjelp til å utvikle ideer og planlegge tiltak som gjør dem med klimavennlige, bærekraftige og – forhåpentligvis også – mer konkurransedyktige.

I 2020 kunne de første bedriftene søke om å få delta i prosjektet. Fire bedrifter fikk plass dette første året: En møbelprodusent, en byggmester, et hotell og et kunst- og kultursenter. I neste runde får åtte bedrifter delta, og så blir det 12 bedrifter i prosjektets tredje og siste år.

Bedriftene får først profesjonell hjelp til å utvikle ideer, og deretter implementering og evaluering. Kompetansen som tilbys kommer blant annet fra Innovasjon Norge, Høgskulen på Vestlandet, NORCE, Klimapartnere, Universitetet i Bergen, FN-sambandet, Vestland fylkeskommune og Bjørnafjorden næringsråd – i tillegg til kommunen og næringssjef Elin Thorsen Kløverød.

I denne episoden hører du næringssjefen fortelle om prosjektet og andre tiltak i kommunen som skal bidra mer klimavennlige, bærekraftige og konkurransedyktige lokale bedrifter.

Dette hører du om i episoden
Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for kommuner som skal kutte utslipp av klimagasser og jobbe med klimatilpasning.