Hør episoden her, eller på en podcastapp på mobilen:

Kjører du avfall til gjenvinningsstasjonen på Hamar, er det umulig å unngå det store skiltet med skriften "ombruk" over den store porten til hovedbygningen. Når du har parkert bilen ved siden av containerne for sortert avfall, er det noen få skritt bort til stedet du kan levere ting du tenker at noen kanskje kan fikse og bruke på nytt.

De fire kommunene som samarbeider om avfallshåndteringen i regionen har satt ombruk, reparasjon og redesign i system. Alt fra elektronikk til sportsutstyr og møbler blir rengjort, fiksa og oppgradert, og solgt i en av butikkene som ligger vegg i vegg med gjenvinningsanlegget.

Kjøpesenteret Resirkula har nå fem butikker og en kafé på Gålåsholmen rett utenfor Hamar sentrum. En butikk for brukte klær i Hamar sentrum er også med i samarbeidet, og her bidrar Resirkula med utlån av symaskiner for kunder som vil sy om eller fikse på klær.

Vi fikk være med Karen Tømte, driftsansvarlig for Resirkula, og Lise Urset, fagansvarlig for klima og miljø i Hamar kommune, på en handletur utenom det vanlige. Vi er innom to av butikkene og får være med på bakrommet og se hvordan varene kommer inn og blir oppgradert på ulike vis før de blir solgt.

Dette hører du om i denne episoden:
Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for kommuner som skal kutte utslipp av klimagasser og jobbe med klimatilpasning.