Hør episoden her, eller på en podcastapp på mobilen:

I 1987 kom Brundtland-kommisjonen med rapporten Vår felles framtid, og bærekraftig utvikling ble satt på agendaen verden over. Samme år flyttet Kjetil Trædal Thorsen og noen andre arkitekter og landskapsarkitekter inn på loftet over puben Dovrehallen i Oslo. Og ga seg selv navnet Snøhetta.

To år senere meldte de seg på i konkurransen om å tegne biblioteket i Alexandria i Egypt. Den konkurransen vant de, og det som Snøhetta har gjort i årene etter, er blitt en del av norsk og internasjonal arkitekturhistorie.

Men Snøhetta er ikke bare opptatt av å tegne flotte bygg. De jobber også for å gjøre bygg og byer mer bærekraftige. Snøhetta har vært med å etablere Powerhouse-organisasjonen, som utvikler klimavennlige og bærekraftige bygg, sammen med eiendomsselskapet Entra, entreprenøren Skanska, miljøstiftelsen ZERO og rådgivningsselskapet Asplan Viak.

I denne episoden forteller Kjetil Trædal Thorsen om Powerhouse-resultatene, behovet for 15-minuttersbyen, deling av arealer og det han omtaler som "lavterskeltiltakene" alle kommuner bør vurdere: Det å ta vare på grøntarealer og jobbe helhetlig med å gjøre byene og tettstedene mer attraktive. Å bygge nye signalbygg løser ikke kommunenes utfordringer – sier arkitekten som kanskje er aller mest kjent for å gjøre akkurat det. I tillegg ønsker han seg reguleringsplanfrie soner slik at arkitekter, byggherrer og entreprenører kan eksperimentere med nye løsninger.

Dette hører du om i denne episoden:
Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for kommuner som skal kutte utslipp av klimagasser og jobbe med klimatilpasning.