Hør episoden her, eller på en podcastapp på mobilen:

Kommuner bruker konsulenter og rådgivende ingeniører til å utvikle og styre prosjekter – alt fra å bygge veier og annen infrastruktur til å planlegge utbygging av bolig- og næringsområder. Det arbeidet har stor innvirkning på klimagassutslipp, klimatilpasning, naturverdier, støy, trivsel og framkommelighet – for å nevne noe. Det betyr at konsulentens kunnskap om klima- og miljøvennlige løsninger, har mye å si for hvor bærekraftig et prosjekt blir.

Multiconsult, med rundt 3000 ansatte i Norge og flere andre land, er ett av mange slike selskaper. I likhet med flere av konkurrentene, jobber de for å sette klima- og miljøhensyn høyt på agendaen i møte med kunder fra både offentlig og privat sektor.

Heikki Holmås vil mange kjenne fra politikken, men i 2018 begynte han å jobbe med vindkraft i Multiconsult. I 2021 ble han bærekraftsjef i selskapet. Vi har spurt ham om hvordan selskapet jobber for å påvirke kundenes prosjekter i klima- og miljøvennlig retning, og hvordan de jobber for å gjøre egen virksomhet mest mulig bærekraftig. Hva kan konsulentene hjelpe kommunene med, og har de noen grenser for hva slags prosjekter de involverer seg i?

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for kommuner som skal kutte utslipp av klimagasser og jobbe med klimatilpasning.