Hør episoden her, eller på en podcastapp på mobilen:

I denne episoden spør vi: Hvor langt er teknologien kommet for utslippsfrie lastebiler og andre tunge kjøretøy? Og hva kan kommuner og fylkeskommuner gjøre for å framskynde overgangen fra fossil til fossilfri tungtransport?

Veitrafikk står for cirka 17 prosent av alle klimagassutslipp i Norge. Cirka halvparten av dette er personbiler. Og den andre halvparten er tunge kjøretøy og varebiler.

I Oslo står tunge kjøretøy for rundt 25 prosent av utslippene fra veitrafikken. Samtidig har Oslo kommune et mål om tilnærmet null utslipp i 2030. Nå har Oslo og nabofylket Viken begynt å samarbeide om å kutte utslipp fra tungtransporten. Det markerte de med det som antakelig var verdens første fossilfrie lastebilparade i Oslo i januar 2022.

Oslo kommune har fått Klimasats-støtte til flere prosjekter som skal bidra til utslippsfri tungtransport. I denne episoden får vi høre hvordan de jobber. Vi får også høre fra transportbedriften Asko, som har rundt 700 lastebiler på veien hver dag og en ambisjon om at alle skal være utslippsfrie i 2026.

Dette hører du om i episoden:
Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for kommuner som skal kutte utslipp av klimagasser og jobbe med klimatilpasning.