Hør episoden her, eller lytt via podcast-app på mobilen.

– Hvis det er sånn at vi har 10-12 år på oss for å halvere utslippene av klimagasser, og vi vet hva slags teknologier det er mulig å ha full bruk av om 12 år, da er det lett å regne seg fram til at teknologien alene ikke vil gi oss en slik halvering. Da må vi redusere forbruket, iallfall i en periode, sier Carlo Aall.

Carlo Aall er forsker ved Vestlandsforskning og leder for Norsk senter for bærekraftig klimatilpasning. Han håper på modige folkevalgte i tiden som kommer, og utfordrer kommunene til å påvirke forbruket til innbyggerne i kommunen for å redusere ikke bare de lokale utslippene, men også nasjonale og globale utslipp.

– Vi ser at politikere ikke tør sette i gang de rette tiltakene, fordi de tror at innbyggerne ikke vil stemme på dem. Og innbyggerne tror ikke helt på forskerne, fordi de ser ikke at politikerne tar de dramatiske grepene. Så politikerne må bare hoppe, sier Carlo Aall. Han er også opptatt av at kommunen ikke styrer blindt etter klimagasskutt alene.

– Hvis vi setter i gang klimatiltak som har en negativ påvirkning på det biologiske mangfoldet, da har vi virkelig ikke løst et miljøproblem. Da har vi bare flyttet det, sier Carlo Aall i episoden som inneholder både utfordringer, forslag og skryt av kommunenes klimaarbeid.

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for kommuner som skal kutte utslipp av klimagasser og jobbe med klimatilpasning.