Hør episoden her, eller på en podcastapp på mobilen:

Da Trondheim kommune skulle ha ny avtale om banktjenester i 2020, ga de bankene beskjed om at de ville legge mer vekt på kvalitet og bærekraft enn på pris.

– Vi la vekt på at banken skulle ha en klar policy på miljø og FNs bærekraftsmål. Vi stilte krav til at bankene ikke bare hadde bærekraftsmål som en slags pynting av sitt "image" men at det var en del av kjernevirksomheten til banken, sier finansdirektør Olaf Løberg.

Klimakrav i anskaffelser

Dette er ett av flere tiltak Trondheim kommune har gjennomført for å bidra til at milliardene som triller inn og ut av kommunens budsjett er med å drive omstillingen mot et klimavennlig og bærekraftig samfunn. Kommunen har jobbet systematisk med å stille klimakrav i ulike anskaffelser de siste årene, som til nye bygg og bygge- og anleggsplasser.

Veileder om grønn, offentlig finans

Nå har kommunen gått sammen med Trøndelag fylkeskommune for å lage en veileder for kommuner om grønn offentlig finans. Kommunen fikk Klimasats-støtte til dette i 2021. Formålet er gi kommunene kunnskap som gjør at de kan redusere finansiell klimarisiko, mobilisere det til grønne skiftet og øke grønn konkurransekraft for lokalt næringsliv gjennom finansforvaltningen.

Ifølge finansdirektøren investerer kommunene i Trøndelag og fylkeskommunen årlig for rundt 5,5-6 milliarder kroner. Men veilederen vil være relevant for alle norske kommuner, og alle vil stå fritt til å bruke den så snart den er publisert.

Dette hører du om i denne episoden
Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for kommuner som skal kutte utslipp av klimagasser og jobbe med klimatilpasning.