Hør episoden her, eller på en podcastapp på mobilen:

Halden kommune ville redusere ansattes bruk av privatbil og kjøregodtgjørelse for tjenestereiser, og samtidig kutte klimagassutslipp fra bilparken. Løsningen ble å leie inn elbiler fra et selskap som driver med bildeling. Kommunen disponerer bilene mellom 8 og 16. På kvelder og i helgene kan bilene brukes av innbyggere til en relativt lav kostnad. Elsykler er del av ordningen og kan bookes i den samme appen som bilene.

I tillegg til klimaeffekten når elbiler og sykler erstatter fossilbiler, skal ordningen gi mindre administrasjon for kommunen og færre biler på veiene. Kommunen deler også ladebokser med innbyggere, hvor private elbileiere kan lade til kostpris. Høgskolen i byen har en tilsvarende avtale med bildelingsselskapet, og skolens biler er del av den samme bilflåten som er tilgjengelig for innbyggere utenom arbeidstid.

Prosjektet skal bidra til å nå klimamål, kutte utgifter og bidra til å jevne ut sosiale forskjeller.

I denne episoden har vi reist til Halden for å møte kommunens prosjektleder Øyvind Stokseth, sammen med Jarle Frøshaug fra bildelingsselskapet Move About AS.

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for kommuner som skal kutte utslipp av klimagasser og jobbe med klimatilpasning.