Hør episoden her, eller på en podcastapp på mobilen:

I denne episoden møter du to personer som ivrer for å oppgradere gamle bygg, men med litt ulik innfallsvinkel. Begge er opptatt av at arbeidet kan gi sosiale og økonomiske fordeler i tillegg til et positivt klima- og miljøregnskap.

Åsmund Bunkholt, daglig leder i Trefokus, sier det er tusenvis av lavblokker og andre bygg rundt omkring i landet som kan bygges på i høyden. Da er grunnmuren allerede på plass og man trenger ikke ta i bruk nye arealer. Samtidig kan eksisterende bygningsmasse og fellesarealer oppgraderes og gis nye funksjoner.

Ola Fjeldheim, generalsekretær i Fortidsminneforeningen, jobber for å bevare historiske bygninger, kulturminner og kulturmiljøer. Han sier det er flere hundre tusen bygg som er mer enn 70 år gamle, og at det som regel gir et bedre klimaregnskap å oppgradere byggene framfor å rive og bygge nytt. Rehabilitering av gamle bygg kan også bidra til steds- og næringsutvikling.

Vi møtte dem i Kristiansand i forbindelse med at de holdt innlegg på Grønn praksis – en nasjonal konferanse for bærekraftig klimaomstilling, 30. og 31. mai 2022.

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for kommuner som skal kutte utslipp av klimagasser og jobbe med klimatilpasning.