Hør episoden her, eller på en podcastapp på mobilen:

Gunn Marit Helgesen er øverste leder for kommunesektorens interesseorganisasjon. Hun sier det er viktig at politikerne i kommuner og fylkeskommuner vedtar klare klimamål.

– Da har den administrative ledelsen plikt til å gjennomføre vedtak. Så må de politiske vedtakene være ambisiøse og ganske tydelige, sånn at det ikke er rom for mange tolkninger og at man ikke kan bortforklare seg med at man hadde andre prioriteringer, sier KS-lederen.

– Innbyggerne må være med

Men hun sier at det også er avgjørende at kommunene klarer å få innbyggerne som medspillere i klimaarbeidet, og peker på vindkraft som et eksempel på at det er lett å skape sterke motkrefter.

– Vi lykkes ikke hvis vi ikke klarer å få med oss innbyggerne på at klimaarbeidet kanskje er litt plagsomt og vondt nå, men helt nødvendig for å sikre samfunnet for våre barn og barnebarn. Jeg tror på den kollektive fornuft, og jeg tror at hvis folk får seg forelagt hvordan det kan bli hvis vi ikke gjør noe, så tror jeg det er mulig å klare dette, sier hun.

Kommunene har gode forutsetninger

Helgesen sier også at kommunene har gode forutsetninger for å være effektive pådrivere i klimaarbeidet.

– Kommunene har masse dedikerte mennesker med kompetanse, og de har et ansvarsområde som er så bredt at de kan se ting i sammenheng. Så det å ha en helhetlig tilnærming, og bruke kompetansen og ressursene man har, i tillegg til å få meg seg innbyggerne på vanskelige valg, det er helt avgjørende for å lykkes.

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for kommuner som skal kutte utslipp av klimagasser og jobbe med klimatilpasning.