Hør episoden her, eller i en podcastapp på mobilen:

Rundt 70 prosent av ansatte i Asker kommune bruker bil til jobb flere dager i uka. Det er ikke unikt. Reisevaneundersøkelser viser at rundt to av tre reiser på landsbasis skjer med bil.

− Asker er ganske bilbasert fortsatt, men vi ser tegn til at det går i riktig retning, sier miljørådgiver Bjørn Nordby. Vi møtte ham og kommunens sykkelkoordinator, Cato Steinsvåg, en litt regnfull høstdag ved rådhuset i Asker sentrum.

Slutt på gratis parkering

Kommunen tester nå ut ulike virkemidler for å få egne ansatte til å reise mer klimavennlig. Fra januar 2023 blir det ikke lengre gratis for ansatte å parkere på jobben. Det vil koste 40 kroner dagen eller 400 i måneden, med halv pris for utslippsfrie biler. Ikke skrekkelig dyrt, vil mange si, men uansett et signal til ansatte de håper vil bidra til endring.

Grønne reiseavtaler

Kommunen vil samtidig belønne klimavennlige valg, og har innført såkalte grønne reiseavtaler. Ved å skrive under på avtalen, vil ansatte som lar være å kjøre bil få utbetalt 200-900 kroner i måneden. Summen avhenger av årstid og hvor lang reiseveien er. Lang reisevei med klimavennlig transport i vinterhalvåret gir den største utbetalingen.

Lokker med elsykkel

Kommunen frister også ansatte med mulighet for å lease elsykkel gjennom månedlig lønnstrekk, og at sykkelen kan kjøpes ut etter tre år. De har også etablert parkeringshus for sykkel ved rådhuset, og vil løpende oppgradere sykkelparkering ved andre kommunale bygg.

Dette hører du om i denne episoden:
Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for kommuner som skal kutte utslipp av klimagasser og jobbe med klimatilpasning.