Hør episoden her, eller i en podcastapp på mobilen:

Og med "sør" snakker vi blant annet om Barcelona, som har vist stor interesse for arbeidet i Bodø.

Oppgraderingen av Sjøgata i Bodø er den første utslippsfrie anleggsplassen i landsdelen. Her har kommunen, gjennom klimakrav i anskaffelsen, fått entreprenøren til å stille med kun elektriske gravemaskiner.

− Vi gikk litt høyt ut og lurte på om det var det riktige å gjøre, men i Bodø gjør vi ikke ting halvveis. Da ble det at vi skulle ha Nord-Norges første utslippsfrie anleggsplass, sier Espen Kringlen, som er rådgiver for grønne anleggsplasser i kommunen. Han sier det ikke var vanskelig å få napp på anbudet.

− Vi fikk fire tilbud, og tre av dem tilbød helt utslippsfri maskinpark, sier Espen Kringlen.

Anleggsplassen i Sjøgata vil være viktig for å få erfaring med klimavennlige løsninger når byen skal i gang med et kjempestort byutviklingsprosjekt i årene som kommer. Flyplassen i Bodø, som ligger helt innpå bysenteret, skal flyttes lengre bort fra sentrum. Da åpner det seg et stort område som kan brukes til andre formål.

I denne episoden får du høre hvordan arbeidet kom i gang, og om hvordan kommunen har gått fram etter at beslutningen ble tatt. Og hvordan Barcelona ble interessert i arbeidet og hvordan byene samarbeider. Espen Kringlen deler også erfaringer fra arbeidet så langt, og kommer med tips til kommuner som vil komme i gang med utslippsfrie anleggsplasser.

Dette hører du om i denne episoden:
Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for kommuner som skal kutte utslipp av klimagasser og jobbe med klimatilpasning.