Hør episoden her, eller i en podcastapp på mobilen:

Forsker Anders Tønnesen ved Cicero senter for klimaforskning har ledet en studie som har sett på arealbruken i fire kommuner med lav befolkningstetthet. Frøya har hatt rask befolkningsvekst og stor byggeaktivitet, i Åfjord etableres en stor park for vindkraft og Sigdal er en stor hyttekommune, mens Flakstad i Lofoten har vedtatt arealnøytralitet.

Forskerne har intervjuet politikere og administrativt ansatte på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, og representanter fra næringsliv. Hovedspørsmålet har vært: Hva er de viktigste faktorene som former bærekraftig arealbruk i disse kommunene?

I denne episoden forteller Anders Tønnensen om hvilke svar de har fått. Uten å røpe alt, kan vi si at det å sørge for vekst og god økonomisk utvikling har vært viktig for alle kommunene. I studio har vi også med Astrid Arnslett fra Cicero. Hun jobber med kommunikasjon og har snakket mye med ledere og medarbeidere i mange kommuner de siste årene, og bidrar med refleksjoner og eksempler på hvordan ulike kommuner har jobbet med klima- og arealarbeid i praksis.

En liten presisering: I intervjuet sies det at studien har tatt for seg kommuner i SSBs sentralitetsindeks kategori 4 og 5. Det riktige skal være kategori 5 og 6, det vil si landets mest desentraliserte kommuner. 

Dette hører du om i denne episoden:
Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for kommuner som skal kutte utslipp av klimagasser og jobbe med klimatilpasning.