Hør episoden her, eller i en podcastapp på mobilen:

Sju kommuner har gått sammen om en felles "motor" for å gjøre offentlige og private byggeprosjekter mer bærekraftige. Denne motoren er FutureBuilt, en utviklingsarena som nå står bak rundt 70 prosjekter i eierkommunene. Arbeidene spenner fra sykkelhotell i Groruddalen til Munchmuseet, men veldig mange er kommunale bygg som skoler, barnehager og sykehjem. Alle er forbildeprosjekter som er med å bane vei for resten av byggebransjen.

Med så mange prosjekter bak seg, har daglig leder i FutureBuilt, Birgit Rusten, god oversikt over hva som er mulig å få til av klimavennlige og bærekraftige løsninger når noe skal bygges eller rehabiliteres. I denne episoden gir hun eksempler på hva som er gjort i kommunale byggeprosjekter og deler erfaringer som alle kommuner kan dra nytte av.

FutureBuilts partnere er kommunene Oslo, Bærum, Asker, Drammen, Nordre Follo, Lillestrøm og Bergen. I tillegg har de sju samarbeidspartnere: Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Direktoratet for byggkvalitet, Husbanken, Enova, Grønn Byggallianse, Norske arkitekters landsforbund og DOGA.

Dette er den første av tre episoder om bygg i denne sesongen av Klimapodcast fra Miljødirektoratet. I de to neste episodene skal vi dykke ned i teknologiske muligheter og lære om mer ombruk av byggematerialer.

Dette hører du om i denne episoden
Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for kommuner som skal kutte utslipp av klimagasser og jobbe med klimatilpasning.