Hør episoden her, eller i en podcastapp på mobilen:

Det mest klimavennlige bygget er nok det som ikke bygges. Men når nye bygg må reises, er det mye som kan gjøres for å redusere klimafotavtrykket. Vestsiden ungdomsskole er et bygg som vil produsere mer energi enn det bruker gjennom livsløpet, takket være høye ambisjoner, god planlegging og smarte løsninger.

Skolen og gymsalen er bygget i massivtre og lavkarbonbetong, det er solceller på taket og en batteribank i kjelleren, energibrønner i bakken og vanntanker på 8000 liter som energilager. Skolen skal også produsere hydrogen når det er overskudd av strøm fra solcellene, energi som kan lagres i lang tid og brukes ved behov. De har også firelags vinduer og glassfasader som isolerer nesten like godt som vegger, med filter som slipper gjennom varme når sola står lavt men isolerer når sola står høyt. I tillegg har de bikuber og et drivhus isolert med såpebobler som brukes i undervisningen, elevene dyrker mat og lager kompost som selges og gir inntekter.

I denne episoden tar kommunens energiingeniør, Hallvard Benum, oss med på tur og viser oss alle løsningene. Med på turen er også Tor Håkon Jackson Inderberg fra Fridtjof Nansens institutt, som har forsket på prosjektet. De har forsøkt å identifisere faktorene som gjør at en kommune kan klare å få gjennomført et så ambisiøst prosjekt.

Dette er den andre av tre episoder om bygg i denne sesongen av Klimapodcast fra Miljødirektoratet. I episode 63 fikk vi et overblikk over muligheter for klimavennlig byggeri, og i den neste episoden skal vi lære om mer ombruk av byggematerialer.

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for kommuner som skal kutte utslipp av klimagasser og jobbe med klimatilpasning.