Hør episoden her, eller i en podcastapp på mobilen:

Det skal Oslo kommune finne ut av. Denne høsten starter de et pilotprosjekt med rundt 20 skoler. De skal teste hva slags utstyr som kan og bør deles, og hva slags logistikk som trengs for at vaktmestrene skal få gjort jobben minst like bra som i dag.

Det kommer til å kreve at vaktmestrene jobber litt annerledes. Når hver skole ikke skal ha alt utstyr i eget hus, så må de planlegge ukene og året på en annen måte. Rutiner og systemer må sikre at utstyret kommer fram til skolen i tide og klart til bruk.

I denne episoden får du høre hva kommunen har gjort så langt. De har blant annet samarbeidet tett med vaktmestertjenesten fra første dag, og de har invitere unge gründere til konkurranse om å levere en app og en logistikkløsning. På sikt ser prosjektlederne for seg at konseptet kan tas i bruk utenfor skolesektoren og omfatte mange av kommunens andre arbeidsområder.

Utover høsten skal de teste konseptet i praksis og høste erfaringer, før prosjektet skaleres opp. Men allerede nå har kommunen interessante tanker og planer som vi tenker er verdt å dele i denne episoden. Prosjektet fikk Klimasats-støtte og var med i DFØs StartOff-ordning i 2022.

Dette hører du om i denne episoden:
Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for kommuner som skal kutte utslipp av klimagasser og jobbe med klimatilpasning.