Hør episoden her eller i en podcastapp på mobilen:

Denne høsten fikk Norge en ny statsråd for klima- og miljøsaker. Vi har møtt Andreas Bjelland Eriksen for å høre hva han og regjeringen tenker om kommunenes roller og ansvar i klimaarbeidet framover.

Vi har blant annet spurt ham om:

  • Hva har han med seg av kunnskap, erfaringer og engasjement som vil være nyttig i jobben som klima- og miljøminister?
  • Er det mulig å nå målet om 55 prosent utslippskutt innen 2030 uten nye virkemidler for kommunesektoren?
  • Hva slags virkemidler er aktuelle for å få kommunene til å bidra i større grad til utslippsreduksjoner?
  • Hvordan påvirker klimaendringene norske kommuner og lokalsamfunn
  • Hvordan bør kommunene forholde seg til klimaendringene i samfunns- og arealplanleggingen?
  • Hva vil regjeringen gjøre for å møte utfordringene og hjelpe kommunene i tilpasningsarbeidet?
  • Hva er regjeringens planer for å styrke kommunesektorens kompetanse og kapasitet i klimaarbeidet?
Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for kommuner som skal kutte utslipp av klimagasser og jobbe med klimatilpasning.