Hør episoden i en podcast-app på mobilen, eller her:

Samtidig som klimaendringene fører til direkte, fysiske skader på veier, hus, kulturminner, avlinger og biologisk mangfold, må samfunnet endre seg for å løse klimaproblemene. Det vil påvirke politikk, økonomi, arbeidsmarkedet, teknologier og forventninger fra innbyggerne. En haug av potensielle farer for kommunene – eller økt klimarisiko, som det heter på fagspråket.

Kan risiko bli muligheter?

Men kan vi snu problemstillingen på hodet? Og snakke om at det å forberede seg godt på klimaendringene og omstillingen til lavutslippssamfunnet kan åpne nye muligheter for kommunene? At en aktiv omstilling kan gi kommunene noen fordeler?

I denne episoden snakker vi med Torunn Brånå i Kommunalbanken om dette. Hun er ansvarlig for såkalte grønne lån, en ordning som gir kommuner rabatt på lån som brukes på utslippskutt og klimatilpasning.

Vil hjelpe kommunene

Kommunalbanken har lånt ut 300 milliarder kroner til norske kommuner. Da blir man opptatt av kundenes ve og vel – og at risikoen som kundene tar skal være så liten som mulig. Torunn Brånå insisterer likevel på at banken ikke er redd for å få tilbake pengene sine. Men banken har tatt mål av seg å være kommunenes gode hjelpere i omstillingsarbeidet.

I denne episoden ber vi Torunn Brånå konkretisere begrepet klimarisiko. Vi tester også et verktøy Kommunalbanken har laget for at du skal kunne sjekke klimarisikoen i din kommune. Og vi snakker om mulighetene som ligger i å forberede seg aktivt på endringene som kommer.

Merk: Nord-Fron kommune frifunnet

I episoden nevnes en rettssak der et forsikringsselskap krevde erstatning fra kommunen for å ha gitt byggetillatelse til et hus som på nytt ble tatt av flom. Etter at episoden ble spilt inn, har høyesterett avvist anken fra forsikringsselskapet, slik at kommunen er frifunnet.

Les mer:

Her finner du Kommunalbankens ressurser for deg som jobber med klimarisiko i en kommune.

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for kommuner som skal kutte utslipp av klimagasser og jobbe med klimatilpasning.