Hør episoden i en podcast-app på mobilen, eller her:

Om noen lurer: Clark Kent er Supermann i forkledning, en som forsøker å leve et normalt liv utenfor søkelyset. Fylkeskommunene er også ganske anonyme aktører i hverdagen til folk flest. Men i arbeidet for å redusere utslipp av klimagasser, kan fylkeskommunen være en sterk pådriver.

Planlegger, utvikler og kjøper inn

Fylkeskommunene har blant annet ansvar for regional planlegging og samfunnsutvikling, næringsutvikling, kollektivtransport og veier, videregående skoler, forskning og folkehelse. De kan påvirke klimagassutslipp som innkjøper av varer og tjenester, og i rollene som planlegger og samfunnsutvikler.

Fossilfrie busser, ferjer og drosjer

Sølve Sondbø er klima- og naturressurssjef i Hordaland fylkeskommunene og gjest i denne episoden. Han forteller hvordan og hvorfor Hordaland har gjort store løft for blant annet å gjøre ferger, busser, drosjer og privatbiler elektriske. Og hva det betyr for klimagassutslippene og fylkeskommunens økonomi.

Solceller og hurtiglading

Hordaland har gjennomført verdens første masseanbud på klimavennlige ferger, og innen 2022 forventes rundt 70 elektriske ferger å krysse norske fjorder som følge av dette anbudet. Hordaland har også vedtatt at det skal være bare fossilfrie busser i Bergen i 2020 og i hele fylket innen 2027. I tillegg kjøper de inn brukte møbler til egne lokaler, legger solceller på takene til videregående skoler og bygger hurtigladestasjoner for drosjer og privatbiler over hele fylket.

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for kommuner som skal kutte utslipp av klimagasser og jobbe med klimatilpasning.