Nasjonalt utslippssystem og -database for lokal luftforurensning har til hensikt å levere utslippstall og metadata til spredningsmodellen uEMEP som gir beregninger av luftkvalitet til tjenester som blir levert av Luftsamarbeidet: Varslingstjenesten Luftkvalitet i Norge, Fagbrukertjenesten for luftkvalitet og Tiltakskalkulator for luftkvalitet. Luftsamarbeidet består av: Miljødirektoratet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Meteorologisk instituttet og Statens vegvesen. Miljødirektoratet, i samråd med Luftsamarbeidet, tilgjengeliggjør utslippsdataene i en netttjeneste for fagfeltet til bruk i utredninger, analyser, forskning og generelt innsyn. Utslippsdatene blir også tilgjengelig via et åpent API.

Henting av data

Foreløpig veiledning for henting av data fra webtjenesten, i tillegg til oversikt over status om når enkelte utslippssektorer blir tilgjengelige. Tjenesten er i en testfase. Feil og mangler kan forekomme. Brukertesting ble gjennomført mai 2021 og tjenesten ble satt i produksjon oktober 2021.

Veiledning for datahenting

  1. Følg lenken over til webtjenesten.
  2. Skriv inn e-posten din.
  3. Velg utslippssektor(er).
  4. Velg format for dataleveransen.
  5. Velg avgrensningen for dataleveransen.
  6. Klikk "send bestilling".
  7. Sjekk e-posten din for lenke til nedlasting av zipfil med data (kan havne i søppelmappen).
  8. Legg merke til at hver utslippssektor i leveransen inneholder en Readme-fil med forklaring av datafilene og kildene.

Utslippssektorer: informasjon og status

Utslippsektor Utslippsmodell Modellutvikler Årstall Status Produktark
Industri Norske utslipp Miljødirektoratet 2019 Nye data for 2022 kommer juli 2023 Kommer snart
Sjøfart UtAgg Asplan Viak (på oppdrag fra Miljødirektoratet) 2021 Nye data for 2022 kommer juni 2023 Kommer snart
Vedfyring MetVed-2 NILU (på oppdrag fra Miljødirektoratet) 2021 Nye data for 2022 kommer feb 2024 Kommer snart
Veitrafikk: eksos NERVE NILU (på oppdrag fra Miljødirektoratet) 2021 Nye data for 2022 kommer feb 2024 Kommer snart
Veitrafikk: tidsvariasjoner - Vianova (på oppdrag fra Vegdirektoratet) 2019 Testing og oppdatering foregår  
Veitrafikk: veistøv NORTRIP Meteorologisk institutt 2018 Nye data for 2022 kommer juli 2023 Kommer snart
Bakgrunns- konsentrasjoner MSC-W EMEP 2019 Nye data for 2022 kommer juli 2023 Kommer snart
Flytrafikk FlyBase Miljødirektoratet   Under utvikling, data kommer des 2023  
Anleggsarbeid EmSite NILU (på oppdrag fra Miljødirektoratet) 2020 Usikker når nye data kommer Kommer snart