Natur i Norge (NiN) består av beskrivelser av alle naturtyper, fra de store landskapene og ned til det minste livsmiljø. Det er et helhetlig nettbasert fagsystem for naturtypekartlegging og overvåkning av natur.