Finn område i Naturbase ved å velje datasett og få fram ei treffliste som du kan se på og laste ned. Du finn lenke til faktaark for kvart område.

Bruk enkelt søk også når du vil vite talet på forekomstar i ein kommune, i eit fylke eller i heile landet.