Økosystemenes tilstand og utvikling måles for et utvalg indikatorer som representerer de 44 000 kjente artene som finnes i Norge. Naturindeksen omfatter i alt 301 ulike indikatorer fordelt på ni hovedøkosystemer.