I Rent hav kan du registrere, planlegge, koordinere og prioritere oppryddingsaktivitet. Arbeidsverktøyet er for alle som jobber med marin forsøpling, som profesjonelle ryddeaktører, kunnskapsinnhentere og forvaltningen.

Rent hav samler data om marin forsøpling fra mange kilder og har mye informasjon som kan være nyttige å bruke i arbeidet mot marin forsøpling.

Be om brukertilgang

For å ta i bruk Rent hav trenger du brukertilgang. Det får du  ved å be om tilgang i fanen nederst til venstre i kartet.

Det er mulig å bruke verktøyet uten brukertilgang, men med begrenset funksjonalitet. Du kan blant annet laste ned enkelte datasett.

Rent hav i felt 

Rent hav har egen felt-app. Den er spesielt for deg som skal på befaring eller ryddeaksjon. Appen er tilgjengelig for iOS og Android. 

Last ned feltappen