info Dette er et tidligere arrangement

Konferanse | 14.10.2020 – 15.10.2020

Klimasamling for kommunene i Vestfold og Telemark

Kommunene i Vestfold og Telemark var samlet til klimasamling.

Sted: Strandpromenaden 9
Tid: 09:30
Pris: Gratis for kommunene
Arrangør: Miljødirektoratet, fylkesmannen og fylkeskommunen i Vestfold og Telemark og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), i samarbeid med KS og Cicero senter for klimaforskning.

Alle kommunene i Vestfold og Telemark var invitert til klimasamling 14. og 15. oktober 2020 på hotell Scandic Park i Sandefjord. Formålet var å hjelpe kommunene i arbeidet med å redusere klimagassutslipp.

Se opptak og presentasjoner fra samlingen

Her kan du se opptak av innleggene på YouTube, og laste ned presentasjonene fra samlingen.

Under samlingen fikk deltakerne eksempler på hvordan kommuner i og utenfor regionen har jobbet for å redusere utslipp av klimagasser. Grønne innkjøp, klimaledelse/budsjett, areal- og transportplanlegging og informasjon om støtteordninger var noen av temaene.

Samlingen ble arrangert av Miljødirektoratet, fylkesmannen og fylkeskommunen i Vestfold og Telemark og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), i samarbeid med KS og Cicero senter for klimaforskning. Flere kommuner i regionen var også med på å utforme programmet.

Program

Dag 1 – onsdag 14. oktober

09:30: Registrering, mingling/kaffe

10.30: Åpning av samlingen v/ assisterende fylkesmann Bernt Lasse Berggren

10.40: Praktisk info, program og mål for samlingen v/ ordstyrer Espen Larsen i Miljødirektoratet

10.45: Det viktige samspillet mellom kommuner og næringslivet, ved Kristin Saga, regiondirektør i NHO Vestfold og Telemark

11.00: Fra Paris(avtalen) til Vestfold og Telemark. Utslippene skal til null om noen tiår - hva må kommunene gjøre, og hva kan staten gjøre for kommunene? Ved Herdis Laupsa, Miljødirektoratet.

11.15: Status for klimaarbeid/samarbeid i regionen, ved Anitra Fossum, seksjonsleder for klima, miljø og internasjonalisering i Vestfold og Telemark fylkeskommune

11.30: Lunsj

12.30: Klimarisiko: Hva har utvikling i klimapolitikk og teknologi å si for kommunenes investeringer? Ved Torunn Brånå, Kommunalbanken.

13.00: Klimakrav i offentlige anskaffelser. Ved seksjonsleder Marit Holter-Sørensen, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

13.20: Eksempler på lokalt klimaarbeid

 • Greve biogass og biogass som mulighet for kommuner, ved ass. daglig leder Ivar Sørby
 • Klimavennlig landbruk, ved Aslak Snarteland, Telemark Bondelag
 • Klimabudsjett og klimaledelse, ved Lise Urset, Hamar kommune

Parallelt, kl. 13.20-14.20:

Topplederforum for rådmenn og ordførere

Ordførere og rådmenn som deltar på samlingen får sin egen møteplass. Hit inviteres også flere av innlederne som står på scenen denne dagen. Det blir ingen planlagt agenda, men vi stiller med en ordstyrer som fasiliterer samtalen (Kjetil Bjørklund fra KS). Dette blir et forum hvor kommunenes øverste ledere kan ta opp utfordringer og muligheter seg imellom, og stille spørsmål direkte til nøkkelpersoner i privat og offentlig sektor.

14:05: Pause/kaffe - møt kolleger fra andre kommuner!

14.30: Klimaledelse og kommunenes muligheter, ved Kjetil Bjørklund, fagleder for klima i KS.

15.00: Parallellsesjoner/workshops

Her velger du en parallellsesjon.

1) Klimarisiko, ledet av Torunn Brånå (ansvarlig for grønn finans i Kommunalbanken) og Mari Roald Bern (klimakoordinator i Trøndelag fylkeskommune)

2) Klimaledelse, klimabudsjett og rapportering. Med bl.a. Lise Urset, fagleder for klima og miljø i Hamar kommune og klimarådgiver Grete Rasmussen i Fredrikstad kommune.

3) Landbruk: Hva kan kommunene gjøre for å bidra til utslippsreduksjoner i landbruket? Ved Marte Helene Tøfte, Den dyktige bonden

4) Hvordan kan kommunen bruke det nye regnskapet for utslipp av klimagasser i kommuner og fylker, og maler for å beregne effekt av klimatiltak? Ved Tomas Seim og Sebastian Gutterød, seksjon for utslippsregnskap og tiltaksanalyser i Miljødirektoratet.

5) Grønn næringsutvikling - hvordan kan kommunene bidra? Ved bl.a. Tina Wågønes, No Waste!

17.00: Paneldiskusjon: Hvordan få til bedre og mer effektivt klimaarbeid blant kommunene i Vestfold og Telemark? Panel:

 • Hans Bakke, rådmann i Drangedal
 • Hanna Fossen-Thaugland, klimarådgiver, Tønsberg kommune
 • Kjetil Bjørklund, fagansvarlig klima, KS
 • Kristin Saga, regiondirektør i NHO Vestfold og Telemark
 • Grethe Helgås, assisterende direktør i Miljøavdelingen hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

17.30: Fri - eller bli med på byvandring i Sandefjord med klimakoordinator Ole Jakob Hansen i Sandefjord kommune

19.00: Middag.

Dag 2 – torsdag 15. oktober

09:00: Status og praktisk informasjon om dagen v/ ordstyrer

09:05: Klimasats – muligheter for støtte i 2021 v/ Kirvil Stoltenberg, Miljødirektoratet

09.30: Arealplanlegging for å kutte utslipp av klimagasser. Ved Lene Conradi, ordfører, Asker kommune

10.00: Pause/kaffe - møt kolleger fra andre kommuner!

10.30: Eksempler på lokalt klimaarbeid

 • Klimavennlig tettstedutvikling i Midt-Telemark og Grenland, ved Kristin Karlbom Dahle, kommuneplanlegger i Midt-Telemark kommune, og Olav Risholt, leder prosjektkontor Bypakke Grenland
 • Store bygg i tre: Eksempelet Flesberg skole. Ved "tredriver" Kristin Vedum
 • Matsvinn - slik kutter vi matsvinn i omsorgssektoren i Sandefjord. Ved Erlend Eliassen, Sandefjord kommune, og Mona Nilsen, NORSUS.
 • Utslippsfritt båtliv: Deleordning for elbåter, ved Christer Ervik, daglig leder i Kruser AS

11.30: Lunsj

12.30: Parallellsesjoner/workshops

Her kan du velge ett tema/en parallellsesjon:

1) Hvordan bruke anskaffelser til å redusere klimagassutslipp? Ved Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

2) Klimakommunikasjon og engasjement for klimaarbeid, ledet av Astrid Arnslett, kommunikasjonsrådgiver, Cicero senter for klimaforskning. 

 • Tips for god og effektiv klimakommunikasjon.
 • Hvordan skape engasjement rundt klimaarbeidet og tiltakene i kommune?
 • Vi jobber praktisk med case fra deltakerne, slik at de kan få med seg nye, konkrete ideer hjem.

3) Klimahensyn i areal- og transportplanlegging. Her blir det bl.a:

 • Klimavurderinger i kommuneplanens arealdel, ved Frid Berge i Seljord kommune og Kristin Fløystad i Arendal kommune
 • Introduksjon til Miljødirektoratets verktøy for å beregne klimaeffekt av arealbruksendringer

4) Bygg i tre og bærekraftig bygging, ved bl.a. "tredriver" Kristin Vedum, Per Arild Aasheim i Trebruk 014 og arkitekt og prosjektleder Ulla Hahn i FutureBuilt.

5) Hvordan revidere klimaplanen slik at den blir et effektiv verktøy? Ved seniorrådgiver Marit Hepsø i Miljødirektoratet, med flere.

14.30: Oppsummering og avslutning

15.00: Vel blåst - vi er ferdige!