Konferanse | 14.10.2020 – 15.10.2020

Klimasamling for kommunene i Vestfold og Telemark

Alle kommuner i Vestfold og Telemark er invitert til klimasamling. Samlingen skal hjelpe kommunene med å kutte klimagassutslipp.

Sted: Scandic Park, Sandefjord
Tid:
Pris:
Arrangør: Miljødirektoratet, fylkesmannen og fylkeskommunen i Vestfold og Telemark og Digitaliseringsdirektoratet, i samarbeid med KS og Cicero senter for klimaforskning.

Alle kommunene i Vestfold og Telemark er invitert til klimasamling 14. og 15. oktober 2020 på Scandic Park i Sandefjord. Formålet er å hjelpe kommunene i arbeidet med å redusere klimagassutslipp.

Vi oppfordrer kommunene til å være representert med leder(e) (f. eks. ordførere, rådmenn, kommunalsjefer, teknisk sjef, næringssjef e.l.) sammen med saksbehandlere på dag 1.

Under samlingen vil dere få presentert eksempler på hvordan kommuner i og utenfor regionen har jobbet for å redusere utslipp av klimagasser. Grønne innkjøp, klimaledelse/budsjett, areal- og transportplanlegging og informasjon om støtteordninger er noen av temaene i presentasjoner, diskusjoner og workshops disse to dagene.

Samlingen arrangeres av Miljødirektoratet, fylkesmannen og fylkeskommunen i Vestfold og Telemark og Digitaliseringsdirektoratet, i samarbeid med KS og Cicero senter for klimaforskning. Flere kommuner i regionen er også med på å utforme programmet.

Gratis opphold/deltakelse

Arrangørene dekker oppholdet, mens kommunene må dekke reise selv. Vi ønsker at kommunene stiller med representanter fra flere avdelinger, helst både fagansvarlige og ledere. Vi åpner for at lokalt folkevalgte fra regionen kan delta på dagtid, forutsatt kapasitet. Ved fulltegning må vi prioritere ansatte i administrasjonen.

Overnatting og antall deltakere

Det er overnattingene som utgjør den største utgiften. Vi legger opp til å dekke opphold med overnatting for tre til fire personer fra hver kommune. Dagpakker er rimeligere, og vi kan dekke dagpakker for ytterligere to-tre deltakere. Dersom budsjettet tillater, vil vi også dekke overnatting fra 13. til 14. oktober for deltakere som trenger dette pga. lang reisevei. Har dere spørsmål, ta kontakt med Knut Hesla.

Korona – hva skjer?

Det er per 15. juni tillatt å samle 200 personer. Vi har god dialog med hotellet om kapasitet og smitteverntiltak, og forventer å kunne gjennomføre samlingen fysisk. Vi ber dere planlegge for at det blir en fysisk samling, men vente med å kjøpe togbilletter o.l.

Spørsmål kan rettes til Miljødirektoratet v/ Knut S. Hesla (knut.hesla@miljodir.no).

Påmelding innen 4. september

Trykk på knappen under for påmelding. Du vil motta kopi av svarene dine på e-post. Påmeldingsfrist er 4. september.

Program

(Oppdateres løpende)

Dag 1 – onsdag 14. oktober

09:30: Registrering, mingling/kaffe

10.30: Åpning av samlingen v/ assisterende fylkesmann Bernt Lasse Berggren

10.40: Praktisk info, program og mål for samlingen v/ ordstyrer

10.45: Det viktige samspillet mellom kommuner og næringslivet, v/ Kristin Saga, regiondirektør i NHO Vestfold og Telemark

11.00: Fra Paris(avtalen) til Vestfold og Telemark. Utslippene skal til null om noen tiår - hva må kommunene gjøre, og hva kan staten gjøre for kommunene? Ved Herdis Laupsa, Miljødirektoratet.

11.15: Status for klimaarbeid/samarbeid i regionen v/ Anitra Fossum, seksjonsleder for klima, miljø og internasjonalisering i Vestfold og Telemark fylkeskommune

11.30: Lunsj

12.30: Klimarisiko: Hva har utvikling i klimapolitikk og teknologi å si for kommunenes investeringer? Ved Torunn Brånå, Kommunalbanken.

13.00: Klimakrav i offentlige anskaffelser. Ved seksjonsleder Marit Holter-Sørensen, Digitaliseringsdirektoratet

13.20: Lokalt klimaarbeid – eksempler fra kommunene – presentasjoner i plenum

Temaer: Klimaledelse/klimabudsjett/klimarapportering, grønn næringsutvikling og landbruk

 • Greve biogass og biogass som mulighet for kommuner (TBC)
 • Klimavennlig landbruk, ved Aslak Snarteland, Telemark Bondelag
 • Klimabudsjett og klimaledelse

14:05: Pause/kaffe - møt kolleger fra andre kommuner!

14.30: Klimaledelse, kommunenes muligheter, ved Kjetil Bjørklund, fagleder for klima i KS.

15.00: Parallellsesjoner/workshops

Vi jobber videre med teamene fra presentasjonene tidligere på dagen, men fordyper oss og jobber i gruppe. Her vil du velge ett tema/en parallellsesjon.

1) Klimarisiko, ledet av Torunn Brånå (ansvarlig for grønn finans i Kommunalbanken) og Mari Roald Bern (klimakoordinator i Trøndelag fylkeskommune)

2) Klimaledelse, klimabudsjett og rapportering

3) Landbruk: Hva kan kommunene gjøre for å bidra til utslippsreduksjoner i landbruket? Ved Marte Helene Tøfte, Den dyktige bonden

4) Hvordan kan kommunen bruke det nye regnskapet for utslipp av klimagasser i kommuner og fylker, og maler for å beregne effekt av klimatiltak? Ved seksjon for utslippsregnskap og tiltaksanalyser i Miljødirektoratet.

5) Grønn næringsutvikling - hvordan kan kommunene bidra?

17.00: Paneldiskusjon: Hvordan få til bedre og mer effektivt klimaarbeid blant kommunene i Vestfold og Telemark? Panel:

 • Hans Bakke, rådmann i Drangedal
 • Hanna Fossen-Thaugland, klimarådgiver, Tønsberg kommune
 • Kjetil Bjørklund, fagansvarlig klima, KS
 • Kristin Saga, regiondirektør i NHO Vestfold og Telemark
 • + flere navn kommer

17.30: Fri

19.00: Middag.

 

Dag 2 – torsdag 15. oktober

08.30: Status og praktisk informasjon om dagen v/ ordstyrer

08.35: Klimasats – muligheter for støtte i 2021 v/ Miljødirektoratet

09.00: Hvordan bruke anskaffelser til å redusere klimagassutslipp? Ved seksjonsleder Marit Holter-Sørensen, Digitaliseringsdirektoratet.

09.30: Innlegg om areal- og transportplan/plan- og bygningsloven

10.00: Pause/kaffe - møt kolleger fra andre kommuner!

10.30: Lokalt klimaarbeid – kommuner deler erfaringer – presentasjoner i plenum

Temaer: Klimakrav i anskaffelser, areal- og transportplanlegging, reiseliv/hytteliv, tre som klimatiltak

Bekreftede innlegg:

 • Bygdepakke Midt-Telemark og Bypakke Grenland, ved Kristin Karlbom Dahle (kommuneplanlegger i Midt-Telemark kommune)
 • flere kommer!

11.30: Lunsj

12.30: Parallellsesjoner/workshops

Her kan du velge ett tema/en parallellsesjon:

1) Hvordan bruke anskaffelser til å redusere klimagassutslipp? Ved Digitaliseringsdirektoratet.

2) Klimakommunikasjon og engasjement for klimaarbeid, ledet av Astrid Arnslett, kommunikasjonsrådgiver, Cicero senter for klimaforskning.

3) Klimahensyn i areal- og transportplanlegging. Her blir det bl.a:

 • Klimavurderinger i kommuneplanens arealdel v/ Seljord kommune
 • Introduksjon til Miljødirektoratets verktøy for å beregne klimaeffekt av arealbruksendringer
 • med mer

4) Bygg i tre og bærekraftig bygging

5) Hvordan revidere klimaplanen slik at den blir et effektiv verktøy? Ved Marit Hepsø, Miljødirektoratet, med flere.

14.30: Oppsummering og avslutning

15.00: Vel blåst - vi er ferdige!