Beregne effekt av ulike klimatiltak

Her finner du verktøy hvor du kan beregne utslippseffekten av ulike klimatiltak i kommunen din.

Regnearkene er laget med samme avgrensning som benyttes i kommuneregnskapet. De kan brukes til å beregne effekten av tiltaket på direkte utslipp, og ikke indirekte utslipp. Du kan lese mer om dette under 'spørsmål og svar'.

Metodeinformasjon

Du finner spesifikk informasjon om metoden som er benyttet til å beregne utslippene i en egen arkfane i hver av excelmalene.

MERK: Excelmalene blir oppdatert med gjeldende kommunegrenser og utslippsfaktorer innen utgangen av mai 2020.

Lenker til andre verktøy og metodebeskrivelser for å beregne effekt av tiltak 

Økt sykkel- og gangeandel - utarbeidet av Civitas

CO2 utslipp fra flyreiser – utarbeidet av ICAO

Tiltakskatalog om transport og miljø – utarbeidet av TØI og Statens vegvesen

Øvrig klimaveiledning på Miljødirektoratet.no