info Dette er et tidligere arrangement

Konferanse | 09.08.2021 – 09.08.2021

Siste nytt fra FNs klimapanel - pressekonferanse

FNs klimapanel presenterte oppdatert naturvitenskapelig grunnlag om fysiske klimaendringer. Pressekonferansen var på norsk.

Sted: Digital pressekonferanse
Tid: 9. august kl. 11.30 - 13.00
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet, Cicero Senter for klimaforskning, Bjerknessenteret for klimaforskning, Norsk Polarinstitutt, Universitetet i Oslo

Mer enn 700 eksperter fra 90 land - 19 fra Norge – deltar i arbeidet med sjette hovedrapport fra FNs klimapanel (IPCC), som består av tre delrapporter og en synteserapport.

9. august presenterte Klimapanelet delrapport 1 om fysiske klimaendringer og det naturvitenskapelige grunnlaget. Norske forskere fortalte om innholdet på pressekonferansen. Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn mottok rapporten.

Opptak av pressekonferanse 9. august

Pressekonferanse med norske forskere som har bidratt i rapporten.

Om sjette hovedrapport fra FNs klimapanel

  • FNs klimapanel utgir hovedrapporter hvert 6-7 år, som består av fire deler.
  • Den sjette hovedrapporten inneholder den mest oppdaterte kunnskapen om vitenskapelige, teknologiske og sosioøkonomiske aspekter ved klimaendringer, virkninger og framtidig risiko, samt tiltak, løsninger og virkemidler for klimatilpasning og utslippsreduksjoner.
  • Bruker flere typer utslipps- og utviklingsscenarioer til å undersøke hvor mye mennesker bidrar til framtidige klimaendringer.
  • Scenarioer for framtidige sosiale og miljømessige forhold brukes også til å studere hvordan klimaendringer kan påvirke ulike fremtider.

Mer om FNs klimapanel (IPCC)

www.miljodirektoratet.no/ipcc