info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 14.06.2021 – 14.06.2021

Lær mer om FNs klimapanel

Nå kan du lære mer om FNs klimapanel (IPCC) og arbeidet med den sjette hovedrapporten. De kommer med oppdatert kunnskap i august.

Sted: På nett
Tid: 14. juni klokka 12-13
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Den sjette hovedrapporten fra FNs klimapanel blir det viktigste grunnlaget for utformingen av internasjonal klimapolitikk. Mer enn 700 eksperter fra 90 land deltar i å skrive rapporten.

Første delrapport om det vitenskapelige grunnlaget kommer i august 2021. De andre rapportene kommer i 2022.

Lær mer om klimapanelet

  • Hvordan er egentlig FNs klimapanel satt sammen?
  • Hvordan foregår godkjenningsmøtene?
  • Hva er mest spennende og mest krevende med å være en av forfatterne av rapporten?

Samtale med FNs klimapanel, forsker og Miljødirektoratet.

  • Jan S. Fuglestvedt, nestleder arbeidsgruppe 1 om det vitenskapelige grunnlaget, FNs klimapanel, og forsker ved Cicero Senter for klimaforskning
  • Trude Storelvmo, forsker, førsteamanuensis i meteorologi og oseanografi, Universitetet i Oslo
  • Øyvind Christophersen, nasjonalt knutepunkt for FNs Klimapanel, sjefingeniør i Miljødirektoratet.
  • Torkjell Leira fra Klimahuset er ordstyrer.

Relevant

Lær mer om FNs klimapanel (IPCC)