info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 11.01.2022 – 11.01.2022

Fjernmålingsseminar

Miljødirektoratet inviterer til digitalt seminar om fjernmåling.

Sted: På nettet
Tid: Kl. 10-14.00
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Miljødirektoratet jobber med å implementere ny teknologi i våre overvåking- og kartleggingsprogrammer. I løpet av seminaret skal Miljødirektoratet og oppdragstakere presentere interessante funn og utvikling av metoder som vi har jobbet med i 2021.

Blant annet vil vi få presentert mulige metoder for kartlegging av natur, både våtmark, fjell og tundra. Flere prosjekter har undersøkt potensialet i maskinlæring for å avdekke inngrep, uønsket spredning av fremmede treslag og annen skade i naturen. Vi har også undersøkt om det er mulig å kartlegge metanutslipp med sentinel 5P og om Copernicus marine tjenester kan brukes i våre havovervåkingsprogrammer.

Du kan lese mer om temaet fjernmåling på denne temasiden: 
Fjernmåling - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)