info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 11.10.2022 – 11.10.2022

Veibygging med lavere utslipp av klimagasser

Hør hvordan kommuner og fylkeskommuner kan bygge, drifte og vedlikeholde veier med lavere utslipp av klimagasser.

Sted: På nett
Tid: 10.00-11.00
Pris: Gratis, men krever registrering
Arrangør: Miljødirektoratet

Vestfold og Telemark fylkeskommune har ansvar for å utvikle, drifte og vedlikeholde om lag 3100 kilometer med vei, og håndterer til enhver tid omkring 100 utbyggingsprosjekter i ulike faser. Med Klimasats-støtte har fylkeskommunen kartlagt tiltak for å redusere klimagassutslipp ved bygging, drift og vedlikehold av veiene. Resultatene skal brukes for å beregne utslipp, og til å stille klimakrav i framtidige kontrakter for veibygging.

Resultatene er like relevante for kommuner som for fylkeskommuner. Kommunene har ansvar for over 40 prosent av det offentlige veinettet.

Fylkeskommunen fikk Asplan Viak til å lage en rapport som beskriver verktøy og metodikk for å jobbe med reduksjon av klimagassutslipp i utbyggingsprosjekter innen samferdsel. I dette webinaret gir fylkeskommunen en oversikt over mulighetene og grepene som er forslått i rapporten.

Les mer om prosjektet: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klimasats/2020/reduserte-klimagassutslipp-fra-vegbygging

Innleder: Kari Bjønness Kleppe, Vestfold og Telemark fylkeskommune

Påmelding og praktisk informasjon

Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant. Hvis du ikke mottar e-post med lenke til webinaret i løpet av 5-10 minutter, kontakt oss via lenken under (husk å sjekk spam-filter først). Webinarene varer normalt 45-60 minutter. Vi bruker cirka halvparten av tiden på innledninger. Den andre halvparten er satt av til å svare på spørsmål fra deltakerne.