info Dette er et tidligere arrangement

Konferanse | 21.11.2023 – 22.11.2023

Bedre byluft-forum høsten 2023

Bedre byluft-forum (BBF) er en møteplass og diskusjonsarena for å utveksle informasjon og kunnskap om lokal luftkvalitet.

Sted: Miljødirektoratet, Grensesvingen 7, 0661 Oslo
Tid: 21. november (09.30 - 16.30) og 22. november (09.00 - 12.00)
Pris: Gratis, men krever registrering
Arrangør: Miljødirektoratet

Bedre byluft-forum drives av Miljødirektoratet og Statens vegvesen. Vegvesenet arrangerer forumet på våren, og Miljødirektoratet på høsten.

Miljødirektoratet inviterer til Bedre byluft-forum 21.-22. november 2023.

Arrangementet er for kommuner, fagetater, departementer, forskningsinstitutter, interesseorganisasjoner og andre som jobber med lokal luftkvalitet.

Program for Bedre byluft-forum

Detaljert program, samt lenke for digital deltakelse via Teams, vil sendes ut i forkant til påmeldte.

Tirsdag 21. november

 • 09.00 - 09.30 Registrering og kaffe + oppkobling for deltakere på Teams
 • 09.30 - 09.45 Velkommen
 • 09.45 - 10.25 Nytt fra Miljødirektoratet
 • 10.25 - 10.40 Pause
 • 10.40 - 10.55 Nye luftkvalitetskriterier for svevestøv, NO2, CO og O3
  Samtale mellom Line Merete Karlsøen, Miljødirektoratet & Marit Låg, Folkehelseinstituttet
 • 10.55 - 11.25 Nytt fra Luftsamarbeidet og oppsummering av luftkvalitetsberegninger i 2022
  v/Scott Randall, Miljødirektoratet & Eivind Grøtting Wærsted, Meteorologisk institutt
 • 11.25 - 11.55 Informasjon om videreutvikling av tjenestene til Luftsamarbeidet
  v/Inmeta
 • 11.55 - 12.00 Wrap up
 • 12.00 - 13.00 Lunsj
 • 13.00 - 13.40 Unngå, flytte og forbedre (UFF) i transporten
  v/Lars Henning Wøhncke, Miljødirektoratet
 • 13.40 - 13.55 Pause
 • 13.55 - 14.25 Renhold og støvdemping av veg - erfaringer og beste praksis
  v/Brynhild Snilsberg, Statens vegvesen
 • 14.25 - 15.00 Refleksjoner og diskusjon i plenum
  v/Oslo kommune og Trondheim kommune 
 • 15.00 - 15.20 Pause
 • 15.20 - 15.45 Hvorfor bommer luftkvalitetsmodellen systematisk på enkelte målestasjoner?
  v/Brunce Rolstad Denby, Meteorologisk institutt
 • 15.45 - 16.10 Hvordan kan EU/Copernicus atmosfæretjeneste (CAMS: Copernicus Atmospheric Monitoring Service) være relevant for Norge?
  v/Scott Randall, Miljødirektoratet, Leonor Tarrasón, Nilu & Eivind Grøtting Wærsted, Meteorologisk institutt
 • 16.10 Avslutning

Onsdag 22. november

 • 08.30 - 09.00 Registrering og kaffe + oppkobling for deltakere på Teams
 • 09.00 - 09.10 Velkommen
 • 09.10 - 09.35 Kalibrering av svevestøvmålinger - hvordan løses dette i andre europeiske land?
  v/Leif Martseen, Nasjonalt referanselaboratorium for luftkvalitetsmålinger (NRL)
 • 09.35 - 09.55 HMS-arbeid med målestasjonene for lokal luftkvalitet
  v/Elisabeth Emilie Syse, Statens vegvesen & Tobias Wolf, Oslo kommune 
 • 09.55 - 10.10 Pause

Sesjon: Tiltaksutredningen som verktøy for bedre luftkvalitet

 • 10.10 - 10.25 Innledning: Hva er en tiltaksutredning?
  v/Miljødirektoratet
 • 10.25 - 10.45 Konsultentenes perspektiv
  v/Torleif Weyedahl, Nilu
 • 10.45 - 11.00 Pause
 • 11.00 - 11.30 Panelsamtale om tiltaksutredningen
  v/Oslo kommune, Kristiansand kommune og Statens vegvesen
 • 11.30 - 11.55 Diskusjon i plenum
 • 11.55 - 12.00 Wrap up
 • 12.00 - 13.00 Lunsj

Vær oppmerksom på:

- At det tas opptak av møtet, og at opptaket vil legges ut på nett i etterkant av møtet.

- Dersom vi blir ferdig med et foredrag tidligere enn antatt går vi videre i programmet. De reelle tidspunktene kan derfor avvike noe fra oppsatt program.