Muligheter for prosjektsamarbeid

Som et ledd i gjennomføringen av klima- og miljøprogram i land som mottar EØS-midler, er det nå lagt ut flere utlysninger av prosjektmidler.

Publisert 29.06.2020

Norske partnere kan nå delta i prosjektsamarbeid i Polen, Latvia, Tsjekkia og Bulgaria hvor det lyses ut prosjektmidler innen klima- og miljøområdet. 

En oversikt over alle utlysningene med søknadsfrist i løpet av sommeren eller høsten, finner du på hjemmesiden til Financial Mechanism Office (FMO) https://eeagrants.org/

Bli partner i et prosjekt

Ønsker du å bli partner i et prosjekt må du komme i kontakt med en søker av prosjektmidler i det aktuelle landet. Dette kan skje på flere måter:

 • Du kontakter en søker eller en allerede etablert kontakt i mottakerlandet
 • Du blir kontaktet av en søker  
 • Du melder interesse til programoperatøren i landet (du finner kontaktinformasjon i utlysningsdokumentene)
 • Du melder interesse til Miljødirektoratet som kan videreformidle dette til søkerlandet

Mer informasjon om Miljødirektoratets arbeid med EØS-midlene finner du på https://www.miljodirektoratet.no/om-oss/roller/internasjonalt/eos-midlene/

Utlyste prosjektmuligheter

Polen

 • En utlysning på sirkulær økonomi, søknadsfrist:  22.09.2020
 • Tre utlysninger innen klimaendringer og forvaltning av økosystemer, tiltak for å bekjempe fremmede arter og kartlegging og evaluering av økosystemtjenester; søknadsfrist: 03.08.20
 • To utlysninger innen reduserte utslipp av klimagasser og tilpasning til klimaendringer (tiltak på lokalt nivå og bevisstgjøringsarbeid i skoler); søknadsfrist 17.08.2020 og 31.08.2020.
 • Tre utlysninger (calls) for prosjekter innen bedre energiutnyttelse og -effektivitet i industri (mer effektiv ko-generering (CHP)), kommunale fjernvarmeanlegg og skolebygg; søknads-frister 31.08.2020 og 14.09.2020.
 • To utlysninger innen fornybar energi (oppgradering av små vannkraftanlegg, og utnyttelse av geotermisk energi), søknadsfrist: 30.10.2020

All nødvendig informasjon knyttet til utlysingene, som grunnlag, praktiske søknadsrutiner, søknadsfrister mv. kan finnes på hjemmesiden til det polske klimadepartementet: https://www.gov.pl/web/climate/Notice-of-a-call-for-proposals

Dersom du er interessert i å være partner i et prosjekt i Polen, send følgende informasjon til magdalena.wozniewska@klimat.gov.pl for publisering på det polske klimadepartementets hjemmeside:

Name of organization:

Country:

Name of contact person:

Email address:

Website: 

Area of competence:

Kontaktpersoner i Miljødirektoratet:

Anne Marie Mo Ravik: anne.marie.mo.ravik@miljodir.no, 976 06 470

Svein Båtvik: svein.terje.batvik@miljodir.no, 916 18 444                              

Kontaktperson i NVE:

Bjørn Aulie: aul@nve.no, 470 69 894

Latvia

 • En utlysning på opprydding av forurenset grunn; søknadsfrist: 7.12.2020

Kontaktpersoner i Miljødirektoratet:

Anne Marie Mo Ravik: anne.marie.mo.ravik@miljodir.no, 976 06 470

Marthe Margrethe Haugan: marthe.margrethe.haugan@miljodir.no , 920 63 528

Tsjekkia

 • En utlysning ('Tromso') om luftkvalitet; søknadsfrist: 30.09.2020

Mer opplysninger om utlysningen finnes på den tsjekkiske State Environment Fund sin hjemmeside: https://www.sfzp.cz/en/norway-grants/calls-for-proposals/ 

Kontaktpersoner i Miljødirektoratet:

Svein Terje Båtvik: svein.terje.batvik@miljodir.no, 916 18 444

Kari Aa: kari.aa@miljodir.no, 932 63 126

Bulgaria

 • En utlysning om sirkulær økonomi; søknadsfrist: 31.07.2020

Mer opplysninger om utlysningen finnes på FMOs side om Bulgaria: https://www.eeagrants.bg/en/

Kontaktpersoner i Miljødirektoratet:

Svein Terje Båtvik: svein.terje.batvik@miljodir.no, 916 18 444

Marthe Margrethe Haugan: marthe.margrethe.haugan@miljodir.no, 920 63 528