Endring i Reach-forskriften

En EU-forordning utvider forbudet mot CMR-stoffer i kjemikalier til den generelle befolkningen er gjennomført i norsk rett.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 11.07.2022

Forordning (EU) 2021/2204 er tatt inn i Reach-forskriften 20. juni 2022.

Endringen av Reach-forordningen innebærer at vedlegg XVII postene 28 – 30 som omhandler forbud mot CMR-stoffer i kjemikalier til den generelle befolkningen er utvidet til å gjelde flere CMR-stoffer. Det er innført nye begrensninger i Reach som gjelder en rekke stoffer.

Bestemmelsene om stoffene gjelder i Norge fra henholdsvis 20. juni 2022 og 17. desember 2022.

Relaterte lenker