Bisfenoler: Gi innspill til høring

Flere bisfenoler skal vurderes for hormonforstyrrende egenskaper i miljø. Echa ber om innspill innen 20. juni 2022.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 19.05.2022 | Oppdatert 19.05.2022

Bakgrunnen for vurderingen er at Tyskland skal levere et restriksjonsforslag for bisfenol A og andre bisfenoler med hormonforstyrrende effekt på miljøet. Restriksjonsforslaget skal leveres til Echa i oktober 2022.

Flere av bisfenolene som vil omfattes av restriksjonen er ikke på kandidatlista til Reach og det er første gangen de blir vurdert for hormonforstyrrende egenskaper.

Utkast til vurdering av disse egenskapene er nå på høring fram til 20. juni 2022.

Høringen gjelder disse stoffene:

  • BPF – bisfenol F (EC 210-658-2)
  • BPAF – Bisfenol AF (EC 216-036-7)
  • 8 ulike BPAF salter (EC 217-305-5; EC 425-060-9; EC 443-330-4; EC 468-740-0; EC 469-080-6; EC 479-100-5; EC 943-265-6; EC 947-368-7)

Det er medlemsstatskomiteen (MSC) i Echa som vurderer om stoffer gir stor grunn til bekymring (SVHC) for helse og/eller miljø og oppfyller kriteriene for å føres opp på kandidatlista i Reach. Nå er MSC blitt bedt av Echas direktør om å ta stilling til om disse bisfenolene har hormonforstyrrende effekt på miljøet.

Vurderingen til MSC skal brukes videre i arbeidet med restriksjonsforslaget. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til de hormonforstyrrende egenskapene til disse bisfenolene er det viktig å gi innspill til Echa i denne høringen.

Restriksjoner under Reach omfatter stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt og er listet i vedlegg XVII til forordningen. Restriksjonene gjelder for alle aktører i EU-/EØS-området.

Les mer:

Les mer