Notimpregnering med mindre bruk av kobber

Det brukes mindre kobber til notimpregnering i fiskeoppdrett, mens bruken av alternative stoffer øker, viser data fra Produktregisteret.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 24.02.2023

De fleste nøtene i oppdrettsanlegg i Norge er behandlet med en biocidholdig impregnering. Dette hindrer at ting gror på notene. Dikobberoksid har i mange år vært hovedbiocider i impregneringsmidlene.

I høye nok konsentrasjoner kan kobber både føre til skade på følsomme arter og gi skadelige langtidsvirkninger i vannmiljøet.

Mer bruk av alternative stoffer

Nå som bruken av kobber til notimpregnering synker, ser vi at bruken av alternative biocidaktive stoffene øker. Særlig har en kombinasjon av de biocidaktive stoffene tralopyril og sinkpyrition økt.

Sinkpyrition er fortsatt til vurdering som biocidaktivt stoff. Notimpregnering med kombinasjonen av sinkpyrition og tralopyril kan derfor settes på markedet under de nasjonale overgangsbestemmelsene.

Ikke ferdig risikovurdert

Enkelte biocidprodukter kan settes på markedet dersom de oppfyller overgangsbestemmelsene, men det er viktig å huske på at disse biocidproduktene ikke er ferdig risikovurdert.

Det betyr igjen at det er viktig å ha gode data på følge med på hvilke stoffer som overtar, og vurdere hvilke effekt disse nye stoffene har for miljø og helse.