Landsdekkende tilsynsaksjon i butikker

Miljødirektoratet skal i juni kontrollere at farlige kjemikalier som selges i butikkene har korrekt faremerking og emballasje.

Publisert 25.05.2023 | Oppdatert 25.05.2023

Eksempler på kjemikalier er tennvæsker, maling, lim, rengjøringsmidler, bil- og båtpleiemidler, avløpsåpnere, duftpinner/duftoljer og andre kjemikalier til hjemmebruk.

Butikkaksjonen skal foregå i utvalgte butikker i fem fylker. 

Importører og produsenter har ansvar for merking av kjemikalier

Mange kjemikalier kan ha egenskaper som er skadelige for mennesker og/eller miljø dersom de ikke oppbevares, håndteres og brukes på riktig måte. Det er produsenter eller importører som har ansvar for at kjemikalier blir fareklassifisert, merket og emballert på riktig måte.

Farlige kjemikalier skal merkes med relevant faresymbol. Enkelte kjemikalier skal også utstyres med en barnesikker lukkemekanisme og advarselsmerking for blinde og svaksynte. I tillegg skal giftige og meget giftige kjemikalier i utgangspunktet ikke selges til forbrukere.

Det er et felles europeisk regelverk for klassifisering, merking og emballering av farlige kjemikalier (CLP-regelverket) som gjelder også i Norge. Her er Miljødirektoratets veileder om regelverket: Klassifisere, merke og emballere - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)