Nye omsetningskrav ga mer biodrivstoff i 2023

Etter at det ble innført to nye omsetningskrav i 2023 har bruken av biodrivstoff økt med 40 prosent.

Publisert 02.07.2024

To nye omsetningskrav i 2023 

Alle transportformål i Norge er nå omfattet av omsetningskrav for biodrivstoff.  

I 2023 ble omsetningskravet for veitrafikk økt, og var på 17 prosent. Fra 1. oktober ble det innført et omsetningskrav for sjøfart på 6 prosent avansert biodrivstoff. I januar 2023 ble det også innført et omsetningskrav på 10 prosent avansert biodrivstoff for andre formål. Kravet for andre formål gjelder områder som ikke er omfattet av sjøfart, veitrafikk og luftfart, som drivstoff til anleggsmaskiner og oppvarming.

Sammen med det eksisterende omsetningskravet i luftfart på 0,5 prosent, har Norge nå omsetningskrav for biodrivstoff som dekker mesteparten av drivstoffmarkedet. 

Økt salg av biodrivstoff  

Det ble rapportert 673 millioner liter biodrivstoff i transportsektoren i 2023. Dette er en økning på rundt 200 millioner liter fra 2022, som i stor grad kan tilskrives de nye omsetningskravene. 

Det totale volumet drivstoff til veitrafikk fortsetter å synke på grunn av økt bruk av elbiler. Til tross for økt prosentkrav holder salget av biodrivstoff til veitrafikk seg derfor likevel nokså stabilt.  

Fremdeles mye bruk av dyrefett og brukt frityrolje    

I 2023 var over 80 prosent av det avanserte biodrivstoffet laget av brukt frityrolje og animalsk fett kategori I og II (dyrefett), i hovedsak med opprinnelse fra Kina eller USA. 

Rapportert volum biodrivstoff av såkalte A-råstoff økte fra 43 millioner i 2022 til 82 millioner liter i 2023. A-råstoff er regnet som de mest bærekraftige råstoffene. 

Rett over 9 millioner av det rapporterte biodrivstoffet i 2023 ble laget av norske råstoff, tilsvarende ca. 1 prosent.  

I 2023 ble det ikke rapportert salg av biodrivstoff laget av palmeolje i omsetningskravene i Norge. I 2022 ble det omsatt rett under 2 millioner liter palmeolje.  

Bransjeomfattende feil kan endre statistikken  

I mars publiserte Miljødirektoratet en nyhetsmelding om manglende dokumentasjon på et parti biodrivstoff laget av animalsk fett fra USA. Fordi det ikke kunne dokumenteres at det var benyttet avansert råstoff, måtte det aktuelle biodrivstoffet i stedet rapporteres som konvensjonelt.

Miljødirektorat har grunn til å tro at feilen er bransjeomfattende. Vi har derfor bedt alle omsettere om underliggende dokumentasjon på denne typen biodrivstoff rapportert i perioden 2017-2023, med frist 31. mai.  

Ikke alle omsettere sendte inn dokumentasjon innen fristen. Miljødirektoratet vil publisere resultater fra undersøkelsen når dette er klart. Hvis det mangler dokumentasjon på avansert biodrivstoff, vil statistikken over bruk av avansert og konvensjonelt biodrivstoff kunne bli endret.