Innsamling av kasserte fritidsbåter en suksess

Innsamlingsordningen for kasserte fritidsbåter har vært en stor suksess. På to år har over 20 000 båter blitt levert inn til godkjente mottak.

Publisert 11.11.2019

Resultatet er både mindre forsøpling og mindre forurensning av farlige stoffer i naturen.

– Dette er en del av regjeringens arbeid med å sørge for mindre søppel i havet, og jeg er veldig glad for at innsamlingsordningen har fungert så godt. Denne ordningen bidrar til at plast, tre og andre materialer fra båtene kan ombrukes eller behandles på en miljøvennlig måte. Nå utvider vi ordningen slik at enda flere båter kan bli tatt forsvarlig hånd om, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Mindre forurensning

Innleveringen av gamle båter til mottaksanlegg gjør at antall kasserte båter som forsøpler naturen reduseres. Ikke minst blir mengden skadelige stoffer og mikroplast mindre, samtidig som tre og plastmaterialet i båtene kan materialgjenvinnes eller brennes og gi energi.  

Siden oppstarten for to år siden har antall mottak økt, og det er nå anlegg for mottak av båter over hele landet. Hittil har det ikke blitt gitt tilskudd til innsamling av metallbåter og ballast av metall, fordi man trodde at salget av metallet ville dekke kostnadene.

– Evalueringen av ordningen har vist at metallverdien var mindre enn antatt. Derfor utvider vi fra og med 2020 tilskuddsordningen til også å gjelde aluminiumsbåter og kjøler og ballast av metall, sier Ola Elvestuen.  

Det var i 2017 at Stortinget vedtok en tilskuddsordning for håndtering av innsamlede kasserte fritidsbåter. 

Miljødirektoratet har ansvar både for at båteierne og mottakene kan få et tilskudd. Målet med ordningen er at materialet i båtene blir sortert og behandlet forsvarlig.

1. oktober ble ordningen med "vrakpant" på 1000 kroner innført for båter som ble levert til godkjente avfallsmottak. Så langt er 20 millioner kroner utbetalt til båteiere gjennom denne ordningen, som administereres av Miljødirektoratet.

– Ordningen kom veldig raskt på plass, så det er utrolig gøy å se at den har fungert så bra. Nå jobbes det med forbedring av ordningen og håper enda flere vil benytte seg av vrakpanten, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Hvordan fungerer ordningen?

Ordningen fungerer slik at båteiere må fylle ut et skjema for levering av fritidsbåt på Miljødirektoratets hjemmesider. Skjemaet vises fram og stemples eller signeres på mottaket.

Deretter må eier søke om vrakpant via Miljødirektoratet elektroniske søknadssenter, noe som sikrer rask utbetaling.

Les mer om hvordan du kan få utbetalt vrakpant her.

Nærmeste mottak kan du finne på dette kartet

(merk at det kun er utvalgte mottak som tar imot båter over 15 fot).