Ulv forvaltningsmerket i Engerdal

En hannulv ble forvaltningsmerket av Statens naturoppsyn i dag. Den flyttes nå til et område sentralt i ulvesonen.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 14.11.2019

Oppdatering kl. 19.00 fredag 15. november

  • Rovdata meldte fredag kveld rett før kl. 19 at DNA-profilen lest, og at denne bekrefter at det er den aktuelle immigranten som er merket og flyttet. 
  • Miljødirektoratet har publisert video fra merkingen.

Oppdatering kl. 21.45 torsdag 14. november

  • Flyttingen er nå gjennomført.
  • Ulven ble sluppet fri omtrent klokken 19.00 i området Varaldskogen øst i Kongsvinger kommune.
  • Merking og transport av ulven foregikk uten problemer.
  • Grunneier Statsskog og Kongsvinger kommune ble varslet tidligere i dag.
  • Miljødirektoratet ventet til nå med å offentliggjøre stedet for å sikre ro rundt situasjonen og å unngå forstyrrelser i en sårbar situasjon for ulven. 
  • SNO har tett oppfølging i området den nærmeste tiden.

Ulven antas å være en genetisk verdifull innvandrer fra Finland/Russland. Den har gjort skade på tamrein innenfor Elgå reinbeitedistrikt.

Det tas DNA-prøver av ulven for å sikre at det er den genetisk verdifulle ulven som nå er merket.

Bedøvet ulven

– SNO sitt feltpersonell har de siste dagene er lagt ned en stor innsats på å følge situasjonen og lete spor i området. Dette grunnleggende arbeidet var avgjørende når vi i dag fikk gode vær- og føreforhold. Da kunne vi ganske raskt lokalisere ulven og få bedøvet den, sier seksjonsleder Veronica Sahlén i Statens naturoppsyn (SNO), som er Miljødirektoratets feltorgan.

Ulven, som er en hannulv på 43,5 kilo (Tidligere oppga vi feilaktig 42 kg), ble bedøvet litt før klokken 11 i dag. Den ble så undersøkt og utstyrt med GPS-halsbånd.

Ulven flyttes

Ulven flyttes nå til et område sentralt i ulvesonen. Vi kommer tilbake til nærmere stedsangivelse, og på hvilken måte data om hvordan ulven beveger seg, skal gjøres kjent.

– Vi flytter ulven for å unngå ytterligere skade på tamrein, og for å unngå at et genetisk viktig individ blir felt i lisensfellingsperioden som starter 1. desember, sier Knut Morten Vangen, seksjonsleder i Miljødirektoratet.

Vi forventer svar på DNA-prøver i løpet av de nærmeste dagene.