Ber kommunene om å holde avfallsmottak åpne

Miljødirektoratet ber kommunene om å holde gjenvinningsstasjonene åpne for å sikre et minimumstilbud.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 02.04.2020 | Oppdatert 02.04.2020

Samtidig må kommunene ta ekstra hensyn til smittefare.

Flere gjenvinningsstasjoner rundt om i landet er blitt stengt på grunn av stor pågang fra privatpersoner som leverer avfall. 

Det er kommunene som har ansvaret for at innsamlingen av avfall fra private husholdninger og farlig avfall fra mindre næringer fungerer.  Det er viktig å opprettholde innsamling og håndtering av dette avfallet, slik at risikoen for forsøpling eller uforsvarlig håndtering av avfallet minimeres.

Håndtering av avfall som kan gi problemer med lukt, skadedyr, smitteproblemer, brannrisiko eller annen risiko for helse og miljø anses som en samfunnskritisk oppgave.

Stor pågang

Flere gjenvinningsstasjoner opplever stor pågang fra folk som kommer for å levere avfall. Mange har redusert åpningstidene, og enkelte kommuner har varslet at de vil stenge tjenestene som gir privatpersoner mulighet til å levere avfall på gjenvinningsstasjoner.

Miljødirektoratet oppfordrer folk om å følge rådene fra avfallsmottakene om ikke å belaste anleggene mer enn absolutt nødvendig, slik at det sikres god nok kapasitet til håndtering av innlevert avfall på en trygg måte.  Vi ber folk, så langt det er mulig, om å oppbevare avfall som normalt skal leveres til gjenvinningsstasjoner i egen bolig inntil forholdene normaliseres og det er bedre kapasitet for innlevering av avfall i den enkelte kommune.

Mange steder i landet vil det imidlertid fortsatt være mulig å leie en container fra private avfallsaktører, som kan være en erstatning for å oppsøke en gjenvinningsstasjon.

I flere kommuner finnes det ubetjente mottak for farlig avfall. Privatpersoner må kun bruke disse til å sette fra seg farlig avfall, ikke annet avfall. Miljødirektoratet har mottatt flere meldinger om at håndtering av avfall og farlig avfall utsetter de ansatte i avfallsbransjen for stort arbeidspress i disse dager, og fare for smittespredning av korona.

Kommunen har et viktig ansvar

Det er kommunene som har ansvaret for at innsamlingen av avfall fra private husholdninger fungerer. I situasjonen vi nå er i er det viktig at både kommuner og innbyggere tar del i den felles nasjonale dugnaden for å få dette til. Miljødirektoratet følger situasjonen nøye og er i tett dialog med avfallsbransjen, næringsliv og kommuner, og vi vurderer ulike tiltak for å sikre nødvendig avfallshåndtering.