Flere tips fra publikum avslører ulovlig laksefiske

Med styrket oppsyn og tips fra publikum har Statens naturoppsyn intensivert kampen for den trua villaksen. Det har gitt resultater.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 28.10.2020

– I år har vi anmeldt flere enn i fjor, og avdekket flere av de alvorlige tilfellene av ulovlig fiske, for eksempel med drivgarn. Med et styrket lakseoppsyn har vi flere muligheter til å rykke ut når vi får tips fra publikum, noe som gjør risikoen for å bli tatt mye større, sier Morten Kjørstad, direktør i Statens naturoppsyn.

I 2020 har Statens naturoppsyn (SNO) levert 78 anmeldelser for brudd på lakse- og innlandsfiskloven.

SNO har i 2020 fått 110 tips om pågående ulovlig fiske, noe som er omtrent 50 % flere enn i 2019. Rundt 70 har kommet inn i Miljødirektoratets tipstjeneste, og 40 er kommet direkte til SNO lokalt, enten på telefon eller epost.

– Både i antall tips og i tilbakemeldingene vi får er det tydelig at folk synes ulovlig fiske er ugreit. Det er godt nytt for villaksen, sier Kjørstad.

Norge har et særlig ansvar for forvaltning av villaksen, og mange laksebestander i Norge er truet. Ulovlig fiske på blandede bestander, der man ikke vet om laksen skal inn og gyte i vassdrag med en truet laksebestand eller ikke, kan bidra til å drive sårbare bestander mot utryddelse.

Nedgang i Troms, men økning i Nordland

Tallet på antall inndragninger av ulovlige garn er noe mindre enn i fjor. En av grunnene til dette er nedgangen i inndragninger i Troms, som tidligere har ligget på landstoppen for ulovlig fiske.

– I Troms fortsetter nedgangen fra i fjor. Her har vi hatt en mer fokusert innsats mot problemområder, og ser nå at det har virket, sier Kjørstad.

I Nordland ser SNO imidlertid en urovekkende økning i både inndragninger og anmeldelser.

– I Nordland jobbes det med reetablering av flere laksestammer etter angrep fra parasitten Gyrodactylus salaris. Her er laksen spesielt sårbar. Hvis det ulovlige fisket fortsetter vil det ta lang tid før vi klarer å reetablere laksestammene, om det i det hele tatt er mulig, sier Kjørstad.

Godt samarbeid på tvers av etater

Til sammen har SNO dratt opp omtrent 13 000 meter med ulovlige garn i år, og flere av disse beslagene er gjort i samarbeid med både kystvakt og politi.

– Gjennom felles aksjoner med Kystvakta, Fiskeridirektoratet og politiet oppnår vi mer enn vi gjør hver for oss. Det vil vi fortsette med også i årene som kommer, sier Morten Kjørstad.

Fra 1. juli 2020 trådte endringene i lakse- og innlandsfiskeloven i kraft, med økt strafferamme for ulovlig laksefiske. Blant annet ble strafferammen økt fra inntil to til inntil fem års fengsel ved grove brudd på lakseloven. I tillegg kan SNO beslaglegge redskap for å stoppe det ulovlige fisket, og gi gebyr ved mindre alvorlige brudd på lakseloven.