Ulovlig fiske kan gi overtredelsesgebyr

Miljødirektoratet får stadig flere tips om ulovlig fiske. Innsatsen mot ulovlig laksefiske styrkes særlig i Nordland og Vestland.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 06.05.2022

– Lakseoppsynet er godt i gang, og vi får stadig tips om ulovlig fiske i hele landet. Nå som feltpersonalet vårt i Statens naturoppsyn kan gi overtredelsesgebyr i lakseoppsynet, vil også flere av de mindre alvorlige lovbruddene bli straffet, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Statens naturoppsyn (SNO) kan nå gi overtredelsesgebyr for mindre alvorlige brudd på lakse- og innlandsfiskloven. Det betyr at den som bryter regelverket vil få et administrativt gebyr i stedet for å bli anmeldt til politiet. På denne måten vil de mindre alvorlige lovbruddene bli straffet på en rask og effektiv måte.

Mindre brudd er for eksempel å fiske i lakseførende vassdrag uten å ha betalt fiskeravgift, ulovlig fiske i munningsfredningssoner og brudd på ukefredningen eller merkebestemmelsene ved kilenotfiske.

Hvilke brudd som kan medføre gebyr, og hva gebyrsatsene for de ulike bruddene er, følger av forskrift om overtredelsesgebyr etter lakse- og innlandsfiskloven:

Alvorlige brudd på lakse- og innlandsfiskeloven, slik som ulovlig garnfiske, vil som tidligere bli anmeldt til politiet.

Økt innsats i Nordland og Vestland

SNO gjør løpende oppsyn med laksefiske langs hele kysten. Innsatsen mot ulovlig fiske styrkes spesielt i Nordland og i Vestland.

– I Nordland og Vestland er det fortsatt for mye ulovlig fiske. Det brukes store ressurser på å reetablere laksestammer etter angrep fra parasitten Gyrodactylus salaris i disse områdene. Hvis det ulovlige fisket fortsetter vil det ta lang tid før vi klarer å reetablere laksestammene, om det i det hele tatt er mulig, sier miljødirektør Hambro.

Laksen havnet for første gang på rødlista over truede arter i Norge i 2021. Laksen trues av blant annet lakselus og rømt oppdrettslaks, og det ulovlige fisket kommer på toppen av disse utfordringene.

Folk synes ulovlig fiske er ugreit

Miljødirektoratet får mange tips og tilbakemeldinger om ulovlig fiske fra publikum, noe som tyder på at folk synes at ulovlig fiske er ugreit. Hambro oppfordrer alle til å tipse Miljødirektoratet eller politiet hvis de oppdager mulig ulovlig fiske.

– Vi er helt avhengig av tips fra publikum for å beskytte sårbar sjøørret og laks mot ulovlig fiske, sier Hambro.

Tips Miljødirektoratet om ulovlig fiske her: