Unngå ulovlig handel med truede arter før jul

Kjøper du julegaver på nett? Ikke la ditt kjøp bidra til ulovlig handel med utrydningstruede og sårbare arter.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 10.11.2022

Hvert år før jul beslaglegger Miljødirektoratet varer som skulle ha ligget under juletreet. Disse varene kommer aldri frem til mottaker, fordi de inneholder utrydningstruede arter. Forsendelsene blir stoppet på grensen til Norge.

– Miljødirektoratet gjør mellom 100-130 slike beslag i året, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

All handel med truede arter er forbudt

Handel med truede arter, som for eksempel elefant, tiger, oter og enkelte eksotiske fuglearter, er med få unntak forbudt. Forbudet gjelder også produkter som inneholder slike arter.

– Ulovlig handel med truede arter øker internasjonalt. Hvis disse artene dør ut, er de tapt for alltid. Det er viktig å være bevisst dette så man ikke uforvarende bidrar til denne handelen, som anses som miljøkriminalitet, sier Hambro.

Begrenset handel med sårbare arter

Arter som er beskrevet som sårbare, står i fare for å bli utrydningstruede. Miljømyndigheter i hele verden samarbeider derfor om å regulere internasjonal handel med dem. Handel med sårbare arter kan være tillatt, men krever tillatelse etter en internasjonal avtale for eksport og import, som kalles Cites. Slike tillatelser gjør det mulig å kontrollere forsendelsene.

– Dersom tillatelsene ikke er i orden når varen krysser landegrenser risikerer du bøter, og at forsendelsen blir inndratt. De fleste overtredelser av det norske regelverket gjelder inn- og utførsel, uten nødvendige tillatelser. Det er ofte produkter av skinn fra slange, alligator og krokodille, eller av truede treslag og elfenben. Kunnskap om regelverket kan bidra til å redusere overtredelser, sier Ellen Hambro.

Hvorfor er kontroll viktig?

FN har regler og avtaler som beskytter 38 000 sårbare og truede arter globalt. Miljødirektoratet samarbeider med både norske og utenlandske tollere, speditører, politi og myndigheter om grensekontroll, for å ivareta Cites-regelverket om innførsel og utførsel av truede arter av vill flora og fauna.

Flere myndigheter kontrollerer kjeden fra en art høstes og bearbeides til produkter, til de er transportert frem til mottaker i inn- eller utland. Både kontrollmyndigheter og forbrukere ønsker å vite hvor produktene stammer fra, hva de inneholder og at de er høstet eller produsert på lovlig vis.

– Når en toller beslaglegger varer som kan inneholde noe mistenkelig, eller forsendelsen mangler nødvendige tillatelser, kontakter de Miljødirektoratet for å avklare om pakken skal holdes tilbake og undersøkes nærmere. Ved mistanke om ulovlige forhold, kan politi eller Økokrim kobles inn i saken, sier Hambro.

Hvordan kan du handle trygt?

Det er viktig å være klar over at du selv har ansvaret for å undersøke om varen er forbudt, eller lovlig å føre over grensen til Norge. Det må du gjøre før du eventuelt handler, ellers risikerer du at varen blir stoppet i Tollen.

– Mange produkter er laget av en eller annen art, så her gjelder det å holde tunga rett i munnen. Et tips er å sjekke om nettbutikken du handler med ligger i Norge, og at importøren har Cites-tillatelsene sine i orden. Da kan du handle uten at du bryter regelverket. Bruk Cites-veilederne på hjemmesiden vår om du er i tvil, sier Hambro.

Spør nettbutikken om hvilken art varen er laget av. Hvis de ikke kan svare, eller mangler dokumentasjon, kan det være lurt å la være å handle. Undersøk om det fins andre alternativer, som er mer vennlige mot naturen.

– Den siste hovedrapporten fra FNs naturpanel som kom i 2022, viser at direkte utnyttelse av arter er en viktig driver for tap av jordas biologiske mangfold. I opptakten til julehøytiden, er det viktig å være klar over at handel bidrar til tap av natur. Hvis du vil gi en gave til naturen, så vær bevisst på hva du velger når du handler julegaver, avslutter Hambro.