Vil stoppe fremmede hageplanter på rømmen

Miljødirektoratet vil ha hageeiere med på sommerdugnad mot fremmede hageplanter.

Publisert 06.07.2023

Kjenner du appen Artsorakel? Med appen på mobilen kan du ta bilde av en art, få vite hva den heter og lære mer om den. I tillegg til de vanlige artene som hører hjemme i norsk natur, gjenkjenner appen også en rekke uønskede, fremmede plantearter.  

- Denne appen kan hjelpe deg å finne ut om det er fremmede plantearter som sprer seg i nabolaget ditt, sier Bjarte Rambjør Heide, direktør i Artsdatabanken. Du kan også registrere hvor du har funnet fremmede arter via appen. Da hjelper du myndighetene å få oversikt over hvor de finnes.  

Miljødirektoratet oppfordrer hageeiere til å bli mer bevisste på hvilke plantearter som gir problemer i naturen:  

- Mange av de uønskede fremmede plantene i norsk natur har spredd seg fra hagene våre, derfor kaller vi dem hagerømlinger. Hageeiere kan gjøre en stor forskjell ved å holde orden på avfall fra egen hage, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.  

Vis hagevett: Bruk kommunens avfallsmottak for hageavfall 

Ellen Hambro kommer med en klar oppfordring om å bruke kommunenes avfallsmottak for hageavfall:  

- Det er gratis å kaste kvist og planter på kommunens deponi. Hvis alle bruker kommunens mottak for avfall, bidrar vi til at disse artene ikke sprer seg fra hagene og ut i naturen. Kommunene har mottak både for vanlig hageavfall og avfall som inneholder uønskede, fremmede arter, sier Hambro.  

Se kommunens nettsider for å finne ditt lokale mottak for hageavfall. Det er viktig at du transporterer fremmede plantearter i tette enheter, for eksempel i sekker eller en bilhenger som er dekket til. Ved å dekke til bilhengeren med en presenning, sikrer du at hageavfall som kan inneholde hagerømlinger, ikke sprer seg. Hageavfall som inneholder fremmede plantearter blir brent eller varmebehandlet, for å ødelegge frøene slik at de ikke kan spre seg. 

Fremmede arter er en viktig årsak til tap av natur 

Når fremmede plantearter sprer seg, kan det føre til at hjemlige arter blir konkurrert ut – og dermed at natur går tapt. Ikke bare plantelivet, men også insekter, dyr og fugler blir påvirket av endringene.  

- Vista analyse har tidligere anslått at fremmede arter påfører det norske samfunnet kostnader på opp mot fire milliarder kroner i året. Fremmede plantearter utgjør, sammen med andre fremmede organismer, en av de største truslene mot naturmangfold globalt, sier Hambro. 

Dumping av hageavfall i naturen regnes som forsøpling og er ulovlig, på samme måte som dumping av annet avfall. Skadedyr som brunsnegler, fluer og rotter trives godt i hauger av hageavfall. Hvis du dumper hageavfall utenfor hagen din, legger du også igjen et problem til grunneieren. Men hvis dette avfallet håndteres riktig, kan det sees på som en verdifull ressurs og benyttes til produksjon av kompost og jordprodukter.