Jeg skal ta med meg eller sende levende dyr eller planter ut av Norge 

 1. Undersøk med Mattilsynet om det finnes regler du må forholde deg til ved utførsel av levende planter eller dyr.
  Se
  Eksport av dyr | Mattilsynet eller Eksport av planter, frø og landbruksmaskiner | Mattilsynet.  
  Dersom du skal på feriereise med kjæledyr og returnere til Norge, se Reise med kjæledyr til Norge | Mattilsynet. 

 2. Hvis levende dyr eller planter i tillegg også er listet av Cites, må du også ha Cites-utførselstillatelser fra Miljødirektoratet. Se steg 3 i denne veilederen. 

Jeg skal ta med meg eller få sendt sende levende dyr eller planter inn i Norge 

 1. Undersøk med Mattilsynet om det finnes regler du må forholde deg til ved innførsel av levende planter eller dyr:

  Se
  Import av kjæledyr og konkurransedyr | Mattilsynet.
  Se steg 3 i denne veilederen, hvis forsendelsen omfatter reptiler.

 2. Hvis levende dyr eller planter i tillegg også er listet av Cites, må du også ha Cites-innførselstillatelser fra Miljødirektoratet. Se steg 3 i denne veilederen. 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid