6. Vurdering av måloppnåelse

Vurdering av måloppnåelse i handlingsplan for slåttemark vil følge etablert/gjeldende plan for oppfølging av all trua natur i regi av Miljødirektoratet. Publisering av nye rødliste-vurderinger av trua naturtype vil være sentrale måletidspunkter.

I tilknytning til rødlistevurderingene gjennomføres evalueringer av måloppnåelse/avstand til oppsatte mål underveis i handlingsplanperioden, og sluttevaluering av samla måloppnåelse i planperioden gjennomføres i sluttåret 2037.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid