Genetisk materiale kan overføres fra en organisme til en annen. Moderne teknologi og tradisjonell kunnskap brukes til å utnytte og lage nye produkter som brukes innen områder som for eksempel medisin, jordbruk og industri. Genetisk materiale er derfor en viktig naturressurs, som må forvaltes på en god måte.

Reglene for hvordan genetisk materiale kan utnyttes, omfatter også tradisjonell kunnskap. De skal sikre bærekraftig bruk og rettferdig fordeling. De gjelder for alle land.

På denne siden finner du regler og veiledning om temaet. I Norge reguleres tilgang til genetisk materiale og tradisjonell kunnskap knyttet til genetisk materiale i naturmangfoldloven kap. VII. Her finnes det forskrifter med regler om 

Vær klar over at også andre regler på området kan gjelde. Mer informasjon om dette finner du lengre nede på siden. Regelverket er under utvikling, og ved å abonnere på denne siden holder du deg oppdatert. 

Innførsel og utnytting av genetisk materiale fra andre land

Følg disse reglene hvis du skal utnytte genetisk materiale i Norge med opprinnelse i et annet land: 

  1. Du må ha samtykke fra myndighetene i landet innførselen skjer fra, dersom det aktuelle landet krever det. Du må følge vilkårene som eventuelt er satt for samtykket. Dette følger av naturmangoldloven § 60.
  2. Det skal følge med en rekke opplysninger om opprinnelsen til det genetiske materialet. Dette gjelder også ved utnyttelse av tradisjonell kunnskap knyttet til materialet. Krav til hvordan disse opplysningene skal gis og videreformidles finner du i forskrift om utnytting i Norge av genetisk materiale med opprinnelse i andre land § 2.
  3. Forskriften stiller også krav om at du må sende en erklæring til myndighetene. Det gjør du via denne siden i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.

Her er noen råd om å innføre og utnytte genressurser fra et annet land

 

Uttak eller utnyttelse av genetisk materiale fra naturen i Norge 

Naturmangfoldloven har ikke forskrifter om dette temaet. Hvis du skal samle inn og utnytte genetisk materiale fra naturen i Norge, kan det likevel være andre regler som gjør det nødvendig å innhente tillatelse. Her er noen eksempler

Tilgang til og utnyttelse av tradisjonell kunnskap knyttet til genetisk materiale fra Norge 

Urfolk og lokalsamfunn sine interesser skal ivaretas og respekteres av den som ønsker å få tilgang til eller utnytte kunnskap knyttet til genetisk materiale. Dette kan være kunnskap som er utviklet, overført og bevart av et urfolk eller et lokalsamfunn. Regler om tradisjonell kunnskap knyttet til genetisk materiale finnes i naturmangfoldloven § 61 a. 

Hvis du skal ha tilgang til eller utnytte genetisk materiale som er unikt eller særpreget for et urfolk eller lokalsamfunn, eller som gjelder deres tradisjonelle levemåte, så må kravene om samtykke være oppfylt. Det følger av forskrift om beskyttelse av tradisjonell kunnskap knyttet til genetisk materiale. 

Myndighet og roller 

I Norge er ansvaret for dette temaet fordelt slik

Internasjonalt samarbeid om uttak og utnyttelse av genetisk materiale

Regelverket om uttak og utnyttelse av genetisk materiale er gitt med bakgrunn i Nagoya-protokollen, under Konvensjonen om biologisk mangfold (CBD). Nagoya-protokollen omhandler tilgangen til genetiske ressurser og en rimelig og likeverdig fordeling av fordeler som følger av å utnytte slike ressurser. Den ivaretar også urfolk og lokalsamfunn sine interesser.

Ofte stilte spørsmål