Avslag

Avslag skal begrunnes. Avslag kan for eksempel begrunnes med at andre tiltak som er rimelige og relevante for det konkrete problemet ikke er utprøvd. 

Veileder: Fatte enkeltvedtak

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid