Når kommunen tar beslutninger gjøres det ofte i form av enkeltvedtak. Vedtaket skal forberedes og fattes etter bestemte regler i forvaltningsloven kapittel IV og V. Feil i saksbehandlingen kan gjøre at vedtaket blir ugyldig.

  1. 1 Rammer og krav
  2. 2 Utrede saken
  3. 3 Skrive vedtak
  4. 4 Informere om vedtaket

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid